SIST EN 40-3-3:2013

Oznaka standarda: SIST EN 40-3-3:2013
Koda projekta: 00050023
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Lighting columns - Design and verification - Part 3-3: Verification by calculation
Naslov (slovenski): Drogovi za razsvetljavo - Projektiranje in preverjanje - 3-3. del: Preverjanje z izračunom
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 40-3-3:2013 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: BBB - Beton, armirani beton in prednapeti beton
ICS: 91.160.20 93.080.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-05
Referenčna oznaka: EN 40-3-3:2013
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the requirements for the verification of the design of lighting columns by calculation. It applies to lighting columns of nominal height (including any bracket) not exceeding 20 m. Special structural designs to permit the attachment of signs, overhead wires, etc. are not covered by this European Standard. The requirements for lighting columns made from materials other than concrete, steel, aluminium or fibre reinforced polymer composite (for example wood, plastic and cast iron) are not specifically covered in this standard. Fibre reinforced polymer composite lighting columns are covered in this standard in conjunction with EN 40-7. This European Standard includes performance requirements for horizontal loads due to wind. Passive safety and the behaviour of a lighting column under the impact of a vehicle are not addressed. Such lighting columns will have additional requirements (see EN 12767). The calculations used in this European Standard are based on limit state principles, where the effects of factored loads are compared with the relevant resistance of the structure. Two limit states are considered: a) the ultimate limit state, which corresponds to the load-carrying capacity of the lighting column; b) the serviceability limit state, which relates to the deflection of the lighting column in service.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve za preverjanje projektiranja drogov za razsvetljavo z izračunom. Velja za drogove za razsvetljavo nazivne višine (vključno z vsemi nosilci), ki ne presega 20 m. Posebno projektiranje konstrukcij, ki omogoča namestitev znakov, nadzemnih žic itd., ni obravnavano v tem evropskem standardu. V tem standardu niso posebej obravnavane zahteve za drogove za razsvetljavo, ki niso izdelani iz betona, jekla, aluminija ali vlaknatoarmiranega polimernega kompozita (npr. les, plastika in železova litina). Drogovi za razsvetljavo iz vlaknatoarmiranega polimernega kompozita so obravnavani v tem standardu v povezavi s standardom EN 40-7. Ta evropski standard vključuje zahteve glede zmogljivosti za vodoravne obtežbe zaradi vetra. Pasivna varnost in učinek, ki ga ima trčenje vozila na drog za razsvetljavo, nista obravnavana. Za takšne drogove za razsvetljavo veljajo dodatne zahteve (glej standard EN 12767). Izračuni, uporabljeni v tem evropskem standardu, temeljijo na načelih mejnih stanj, pri čemer se učinki izračunanih obtežb primerjajo z ustrezno odpornostjo strukture. Kot mejni stanji veljata: a) končno mejno stanje, ki ustreza nosilni zmogljivosti droga za razsvetljavo; b) mejno stanje uporabnosti, ki je povezano z upogibnostjo droga za razsvetljavo v uporabi.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 40-3-3:2003 - Drogovi za razsvetljavo – Del 3-3: Projektiranje in preverjanje – Preverjanje z izračunom 01-maj-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi