SIST EN ISO 10140-3:2010

Oznaka standarda: SIST EN ISO 10140-3:2010
Koda projekta: 00126076
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Acoustics - Laboratory measurement of sound insulation of building elements - Part 3: Measurement of impact sound insulation (ISO 10140-3:2010)
Naslov (slovenski): Akustika - Laboratorijsko merjenje zvočne izolirnosti gradbenih elementov - 3. del: Merjenje izolirnosti pred udarnim zvokom (ISO 10140-3:2010)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 10140-3:2010 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: AKU - Akustika
ICS: 17.140.01 91.120.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-12
Področje projekta (angleško): This part of ISO 10140 specifies laboratory methods for measuring the impact sound insulation of floor assemblies. The test results can be used to compare the sound insulation properties of building elements, classify elements according to their sound insulation capabilities, help design building products which require certain acoustic properties and estimate the in situ performance in complete buildings. The measurements are performed in laboratory test facilities in which sound transmission via flanking paths is suppressed. The results of measurements made in accordance with this part of ISO 10140 are not applicable directly to the field situation without accounting for other factors affecting sound insulation, such as flanking transmission, boundary conditions, and loss factor. A test method is specified that uses the standard tapping machine (see ISO 10140-5:2010, Annex E) to simulate impact sources like human footsteps when a person is wearing shoes. This part of ISO 10140 is applicable to all types of floors (whether heavyweight or lightweight) with all types of floor coverings. The test method applies only to laboratory measurements. An alternative method, using a heavy/soft impact source for assessing the impact sound insulation of a floor against impact sources with strong low-frequency components, such as human footsteps (bare feet) or children jumping, is given in Annex A. Alternative impact sources (i.e. a proposed modification of the standard tapping machine to make its dynamic source characteristics similar to those of a person walking barefoot and a heavy/soft impact source with dynamic source characteristics similar to those of children jumping) are defined in ISO 10140-5:2010, Annex F. A method to test floor coverings is described in ISO 10140-1:2010, Annex H, for single- or multi-layer floor coverings installed on specific reference floors. In the case of multi-layer coverings, they can be factory-assembled or assembled at the test site.
Področje projekta (slovensko): Ta del ISO 10140 določa laboratorijske metode za merjenje izolirnosti montaž tal pred udarnim zvokom. Rezultati preskusov se lahko uporabijo za primerjavo lastnosti izolirnosti gradbenih elementov pred zvokom in za klasifikacijo elementov v skladu z njihovimi zmožnostmi izolirnosti zvoka, pomagajo pri snovanju gradbenih izdelkov, ki zahtevajo določene akustične značilnosti, in pri ocenjevanju in situ zmogljivosti v dokončanih zgradbah. Ukrepi se izvedejo v laboratorijskih preskusnih objektih, v katerih je bočni prenos zvoka zadušen. Rezulatati merjenj, izvedenih v skladu s tem delom ISO 10140, ne veljajo neposredno za situacijo na terenu, brez upoštevanih drugih dejavnikov, ki vplivajo na zvočno izolirnost, kot so bočni prenos, mejni pogoji in dejavnik izgube. Določena je preskusna metoda, ki uporablja standardni stroj za lahko trkanje (glej 10140-5:2010, Dodatek E) za simulacijo virov zvoka, kot so človeške stopinje, kadar oseba nosi čevlje. Ta del ISO 10140 velja za vse vrste tal (težke ali lahke) z vsemi vrstami talnih oblog. Preskusna metoda velja zgolj za laboratorijska merjenja. Druga metoda, z uporabo močnega/blagega vira udarnega zvoka za ocenjevanje zvočne izolirnosti tal pred udarnim zvokom iz virov udarnega zvoka z močnimi komponentami nizkih frekvenc, kot so človeške stopinje (gola stopala) ali otroci, ki skačejo, je podana v Dodatku A. Drugi viri udarnega zvoka (tj. predlagano spreminjanje standardnega stroja za lahko trkanje na način, da so njegove značilnosti dinamične vira, podobne značilnostim osebe, ki hodi bosa, in močnemu/blagemu viru udarnega zvoka z značilnostmi dinamičnimi vira, podobnimi otrokom, ki skačejo), so opredeljeni v ISO 10140-5: 2010, Dodatku F. Metoda za preskušanje talnih oblog je opisana v ISO 10140-1:2010, Dodatku H, za eno ali več plastne talne obloge, nameščene na določena referenčna tla. V primeru več plastnih oblog so le-te lahko sestavljene v tovarni ali na preskusnem mestu.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 140-1:1998/A1:2005 - Akustika - Merjenje zvočne izolirnosti v zgradbah in zvočne izolirnosti gradbenih elementov - 1. del: Zahteve za laboratorije z majhnim bočnim prenosom - Dopolnilo 1: Posebne zahteve za okvir preskusne odprtine za lahke dvokrilne predelitve (ISO 140-1:1997/AM 1:2004) 01-dec-2010
Nadomešča SIST EN ISO 140-6:1999 - Akustika - Merjenje zvočne izolirnosti v stavbah in zvočne izolirnosti stavbnih elementov - 6. del: Laboratorijska merjenja izolirnosti medetažnih konstrukcij pred udarnim zvokom (ISO 140-6:1998) 01-dec-2010
Dopolnjen z SIST EN ISO 10140-3:2010/oprA2:2013 - Akustika - Laboratorijsko merjenje zvočne izolirnosti gradbenih elementov - 3. del: Merjenje izolirnosti pred udarnim zvokom - Dopolnilo A2 (ISO 10140-3:2010/DAM 2:2013) 01-nov-2013
Nadomešča SIST EN ISO 140-16:2006 - Akustika - Merjenje zvočne izolirnosti v stavbah in zvočne izolirnosti gradbenih elementov - 16. del: Laboratorijsko merjenje indeksa zvočne izolativnosti, izboljšanega z oblaganjem (ISO 140-16:2006) 01-dec-2010
Nadomešča SIST EN 20140-10:1997 - Akustika - Merjenje zvočne izolirnosti v zgradbah in zvočne izolirnosti gradbenih elementov - 10. del: Laboratorijsko merjenje izolirnosti majhnih gradbenih elementov pred zvokom v zraku (ISO 140-10:1991) 01-dec-2010
Nadomešča SIST EN ISO 140-3:1997/A1:2005 - Akustika - Merjenje zvočne izolirnosti v zgradbah in zvočne izolirnosti gradbenih elementov - 3. del: Laboratorijska merjenja izolirnosti gradbenih elementov pred zvokom v zraku - Dopolnilo 1: Smernice za namestitev lahkih dvokrilnih predelitev (ISO 140-3:1995/AM 1:2004) 01-dec-2010
Nadomešča SIST EN ISO 140-1:1998 - Akustika - Merjenje zvočne izolirnosti v zgradbah in zvočne izolirnosti gradbenih elementov - 1. del - Zahteve za laboratorije z majhnim bočnim prenosom (ISO 140-1:1997) 01-dec-2010
Dopolnjen z SIST EN ISO 10140-3:2010/oprA3:2013 - Akustika - Laboratorijsko merjenje zvočne izolirnosti gradbenih elementov - 3. del: Merjenje izolirnosti pred udarnim zvokom (ISO 10140-3:2010/DAM 3:2013) 01-sep-2013
Nadomešča SIST EN ISO 140-8:1998 - Akustika - Merjenje zvočne izolirnosti v zgradbah in zvočne izolirnosti gradbenih elementov - 8. del - Laboratorijska merjenja zmanjšanja prenosa udarnega zvoka standardne stropne konstrukcije zaradi dodane talne obloge (ISO 140-8:1997) 01-dec-2010
Dopolnjen z SIST EN ISO 10140-3:2010/A1:2015 - Akustika - Laboratorijsko merjenje zvočne izolirnosti gradbenih elementov - 3. del: Merjenje izolirnosti pred udarnim zvokom - Dopolnilo A1 (ISO 10140-3:2010/Amd 1:2015) 01-okt-2015
Nadomešča SIST EN ISO 140-3:1997 - Akustika - Merjenje zvočne izolirnosti v zgradbah in zvočne izolirnosti gradbenih elementov - 3. del: Laboratorijska merjenja izolirnosti gradbenih elementov pred zvokom v zraku (ISO 140-3:1995) 01-dec-2010
Nadomešča SIST EN ISO 140-11:2005 - Akustika – Merjenje zvočne izolirnosti v stavbah in zvočne izolirnosti gradbenih elementov – 11. del: Laboratorijske meritve zmanjšanja prenosa udarnega zvoka s talnimi oblogami na lahkih referenčnih podih (ISO 140-11:2005) 01-dec-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi