SIST EN IEC 62868-1:2022

Oznaka standarda: SIST EN IEC 62868-1:2022
Koda projekta: 66827
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Organic light emitting diode (OLED) Light sources for general lighting - Safety - Part 1: General requirements and tests (IEC 62868-1:2020)
Naslov (slovenski): Organska svetleča dioda (OLED) Svetlobni viri za splošno razsvetljavo - Varnost - 1. del: Splošne zahteve in preskusi (IEC 62868-1:2020)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN IEC 62868-1:2022 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IESV - Električne svetilke
ICS: 29.140.99
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jan-2022
Refer. št. objave: Sporocila 2022-01
Referenčna oznaka: EN IEC 62868-1:2021
Področje projekta (angleško): This part of IEC 62868 specifies general safety requirements of OLED products for use on DC supplies up to 1000 V or AC supplies up to 1000 V at 50 Hz or 60 Hz for indoors and similar general lighting purposes. This document applies to any OLED light sources which are not covered by IEC 62868-2 (all parts). NOTE 1 Only test methods for DC operated OLED light sources are provided in this document. Provisions for AC operated OLED products are under consideration. NOTE 2 The construction of OLED tiles and panels is illustrated in Figure A.1 to Figure A.4 in Annex A. NOTE 3 The OLED lighting system consisting of OLED panels or modules is illustrated in Annex D. NOTE 4 This document applies to OLED light sources (tiles, panels, modules) which are composed of OLED luminaires or OLED lamps, and it is intended so that the OLED light source in accordance with this document fits in IEC 60598 (all parts) as a component of lighting equipment, in combination with other components. NOTE 5 Where an appropriate Part 2 of IEC 62868 for an OLED light source does not exist, the nearest applicable Part 2 of IEC 62868 can be used as a guide to the requirements and tests.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 62868 določa splošne varnostne zahteve za izdelke OLED za uporabo z enosmerno napajalno napetostjo do 1000 V ali izmenično napajalno napetostjo do 1000 V pri frekvenci 50 Hz ali 60 Hz za notranjo osvetlitev in podobne namene splošne razsvetljave. Ta dokument se uporablja za vse svetlobne vire OLED, ki niso zajeti v standardu IEC 62868-2 (vsi deli). OPOMBA 1: V tem dokumentu so podane le preskusne metode za svetlobne vire OLED za enosmerni tok. Ukrepi za izdelke OLED za izmenični tok so v obravnavi. OPOMBA 2: Sestava ploščic in plošč OLED je prikazana na slikah od A.1 do A.4 v dodatku A. OPOMBA 3: Svetlobni sistem OLED, sestavljen iz plošč ali modulov OLED, je prikazan na sliki v dodatku D. OPOMBA 4: Ta dokument se uporablja za svetlobne vire OLED (ploščice, plošče, module), ki so sestavljeni iz svetilk ali sijalk OLED; njegov namen je, da svetlobni vir OLED v skladu s tem dokumentom ustreza standardu IEC 60598 (vsi deli) kot sestavni del opreme za razsvetljavo, v kombinaciji z drugimi sestavnimi deli. OPOMBA 5: Če ustrezni 2. del standarda IEC 62868 za svetlobni vir OLED ne obstaja, je mogoče kot vodilo za zahteve in preskuse uporabiti najustreznejši 2. del standarda IEC 62868.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 62868:2016 - Plošče z organskimi svetlečimi diodami (OLED) za splošno razsvetljavo - Varnostne zahteve (IEC 62868:2014) 20-Mar-2018
Nadomešča SIST EN 62868:2016 - Plošče z organskimi svetlečimi diodami (OLED) za splošno razsvetljavo - Varnostne zahteve (IEC 62868:2014) 07-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 62868:2016 - Plošče z organskimi svetlečimi diodami (OLED) za splošno razsvetljavo - Varnostne zahteve (IEC 62868:2014) 09-Nov-2021


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi