SIST EN 50383:2010

Oznaka standarda: SIST EN 50383:2010
Koda projekta: 21117
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Basic standard for the calculation and measurement of electromagnetic field strength and SAR related to human exposure from radio base stations and fixed terminal stations for wireless telecommunication systems (110 MHz - 40 GHz)
Naslov (slovenski): Osnovni standard za izračunavanje in merjenje moči elektromagnetnega polja in SAR v povezavi z izpostavljenostjo ljudi sevanjem zaradi radijskih baznih postaj in fiksnih terminalskih postaj za brezžične telekomunikacijske sisteme (110 MHz - 40 GHz)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50383:2010 angleški jezik Active SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: INIR - Neionizirna sevanja
ICS: 17.220.20 33.070.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-09
Referenčna oznaka: EN 50383:2010
Področje projekta (angleško): This basic standard applies to radio base stations and fixed terminal stations for wireless telecommunication systems as defined in Clause 4, operating in the frequency range 110 MHz to 40 GHz. The objective of the standard is to specify, for such equipment, the method for assessment of compliance distances according to the basic restrictions (directly or indirectly via compliance with reference levels) related to human exposure to radio frequency electromagnetic fields.
Področje projekta (slovensko): Ta osnovni standard velja za radijske bazne postaje in fiksne terminalske postaje za brezžične telekomunikacijske sisteme, kot je določeno v Klavzuli 4, ki delujejo v frekvenčnem razponu od 100 MHz do 40 GHz. Namen tega standarda je za takšno opremo določiti metodo za ocenjevanje dogovorjene razdalje v skladu z osnovnimi omejitvami (neposredno ali posredno s skladnostjo z referenčnimi stopnjami), povezanimi s človeško izpostavljenostjo elektromagnetnim poljem radijske frekvence.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 50383:2003 - Osnovni standard za izračunavanje in merjenje moči elektromagnetnega polja in SAR v povezavi z izpostavljenostjo ljudi sevanjem zaradi radijskih baznih postaj in fiksnih terminalskih postaj za brezžične telekomunikacijske sisteme (110 MHz - 40 GHz) 01-jun-2013
Revidiran SIST EN 50383:2003 - Osnovni standard za izračunavanje in merjenje moči elektromagnetnega polja in SAR v povezavi z izpostavljenostjo ljudi sevanjem zaradi radijskih baznih postaj in fiksnih terminalskih postaj za brezžične telekomunikacijske sisteme (110 MHz - 40 GHz) 04-jun-2013
Revidiran SIST EN 62232:2019 - Določitev RF poljske jakosti, gostote moči in SAR v okolici radiokomunikacijskih baznih postaj za namene ocenjevanja izpostavljenosti ljudi 28-mar-2017
Popravljen z SIST EN 50383:2010/AC:2013 - Osnovni standard za izračunavanje in merjenje moči elektromagnetnega polja in SAR v povezavi z izpostavljenostjo ljudi sevanjem zaradi radijskih baznih postaj in fiksnih terminalskih postaj za brezžične telekomunikacijske sisteme (110 MHz - 40 GHz) 19-mar-2013
Nadomeščen z SIST EN 62232:2019 - Določitev RF poljske jakosti, gostote moči in SAR v okolici radiokomunikacijskih baznih postaj za namene ocenjevanja izpostavljenosti ljudi 05-dec-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi