SIST EN 60079-2:2015

Oznaka standarda: SIST EN 60079-2:2015
Koda projekta: 23864
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Explosive atmospheres - Part 2: Equipment protection by pressurized enclosure "p" (IEC 60079-2:2014)
Naslov (slovenski): Eksplozivne atmosfere - 2. del: Zaščita opreme z nadtlakom "p" (IEC 60079-2:2014)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60079-2:2015 angleški jezik Active SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere
ICS: 29.260.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-04
Referenčna oznaka: EN 60079-2:2014
Področje projekta (angleško): This part of IEC 60079 contains the specific requirements for the construction and testing of electrical equipment with pressurized enclosures, of type of protection “p”, intended for use in explosive gas atmospheres or explosive dust atmospheres. It also includes the requirements for pressurized enclosures containing a limited release of a flammable substance. This standard supplements and modifies the general requirements of IEC 60079-0. Where a requirement of this standard conflicts with a requirement of IEC 60079-0, the requirements of this standard take precedence. This standard does not include the requirements for: • pressurized enclosures where the containment system may release a) air with an oxygen content greater than normal, or b) oxygen in combination with inert gas where the oxygen is in a proportion greater than 21 %. • pressurized rooms or analyser houses; see IEC 60079-13; • pressurized enclosures used where “explosives” or pyrotechnics are present; • pressurized enclosures used where hybrid mixtures of gas/vapour and combustible dust are present; • pressurized enclosures used where pyrophoric substances such as explosives or propellants containing their own oxidizers are present • pressurized enclosures with an internal source of release of combustible dust. NOTE When the user acts in the role of the manufacturer, it is typically the user’s responsibility to ensure that all relevant parts of this standard are applied to the manufacturing and testing of the equipment.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 60079 vsebuje specifične zahteve za konstrukcijo in preskušanje električne opreme, zaščitene z nadtlakom »p«, ki je namenjena za uporabo v eksplozivnih plinskih atmosferah ali eksplozivnih prašnih atmosferah. Vključuje tudi zahteve za ohišja v nadtlaku z omejenim sproščanjem vnetljivih snovi. Ta standard dopolnjuje in spreminja splošne zahteve standarda IEC 60079-0. Kadar je zahteva iz tega standarda v nasprotju z zahtevo iz standarda IEC 60079-0, ima prednost zahteva iz tega standarda. Ta standard ne določa zahtev za: • ohišja v nadtlaku, pri katerih zadrževalni sistem lahko sprosti a) zrak z vsebnostjo kisika, višjo od običajne, ali b) kisik v kombinaciji z inertnim plinom, pri čemer je vsebnost kisika višja od 21 %. • zaprte prostore z nadtlakom ali prostore za analiziranje; glej standard IEC 60079-13; • ohišja v nadtlaku, ki se uporabljajo ob prisotnosti »eksplozivov« ali pirotehnike; • ohišja v nadtlaku, ki se uporabljajo ob prisotnosti hibridnih mešanic plina/hlapov in gorljivega prahu; • ohišja v nadtlaku, ki se uporabljajo ob prisotnosti pirofornih snovi, kot so eksplozivi ali pogonska goriva, ki vsebujejo svoje oksidante; • ohišja v nadtlaku, ki vsebujejo notranji vir sproščanja gorljivega prahu. OPOMBA Ko je uporabnik v vlogi izdelovalca, je običajno uporabnik odgovoren, da zagotovi uveljavitev vseh ustreznih delov tega standarda pri izdelavi in preskušanju opreme.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Popravljen z SIST EN 60079-2:2015/AC:2015 - Eksplozivne atmosfere - 2. del: Zaščita opreme z nadtlakom "p" 18-avg-2015
Nadomešča SIST EN 60079-2:2008 - Eksplozivne atmosfere - 2. del: Zaščita opreme z nadtlakom "p" (IEC 60079-2:2007) 22-nov-2011
Nadomešča SIST EN 61241-4:2007 - Električne naprave za uporabo v prisotnosti gorljivega prahu - 4. del: Vrsta zaščite “pD” (IEC 61241-4:2001) 22-nov-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi