SIST EN ISO 8528-13:2016

Oznaka standarda: SIST EN ISO 8528-13:2016
Koda projekta: 00270049
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Reciprocating internal combustion engine driven alternating current generating sets - Part 13: Safety (ISO 8528-13:2016)
Naslov (slovenski): Agregati za proizvodnjo izmeničnega toka, gnani z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem - 13. del: Varnost (ISO 8528-13:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 8528-13:2016 angleški jezik Active SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 27.020 29.160.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-09
Področje projekta (angleško): NOTE: This part of ISO 8528 shall be adopted as CEN standard under the Vienna Agreement. This part ISO 8528 specifies the safety requirements for reciprocating internal combustion (RIC) engine driven generating sets up to 1000 V consisting of a RIC engine, an alternating current (a.c.) generator including the additional equipment required for operating, e.g. controlgear, switchgear, auxiliary equipment. It applies to generating sets for land and marine use (domestic, recreational and industrial application), excluding generating sets used on board of seagoing vessels and mobile offshore units as well as on aircraft or to propel road vehicles and locomotives. NOTE This standard does not apply to arc welding equipment (IEC 60974 Series). The special requirements needed to cover operation in potentially explosive atmospheres are not covered in this standard. The hazards relevant to RIC engine driven generating sets are identified in Annex A. This part of ISO 8528 deals with the special requirements of test and safety design which should be observed in addition to the definitions and requirements laid down in ISO 8528 parts 1 to 6, where applicable. It lays down safety requirements in order to protect the user from danger.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda ISO 8528 določa varnostne zahteve glede agregatov, gnanih z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem (RIC), z zmogljivostjo do 1000 V, ki so sestavljeni iz batnega motorja z notranjim zgorevanjem, generatorja izmeničnega toka (AC), vključno z dodatno opremo, potrebno za obratovanje (npr. krmilna naprava, stikalna naprava, pomožna oprema). Uporablja se za agregate za uporabo na kopnem ali v pomorstvu (za gospodinjske, rekreacijske ali industrijske namene), ki ne vključujejo agregatov za uporabo na krovu pomorskih plovil in premičnih enot na morju ter na letalih ali za pogon cestnih vozil in lokomotiv. OPOMBA: ta standard se ne uporablja za opremo za obločno varjenje (skupina standardov IEC 60974). Posebne zahteve, ki se morajo upoštevati pri obratovanju v potencialno eksplozivnih atmosferah, niso zajete v tem standardu. Nevarnosti v povezavi z agregati, gnanimi z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem, so opredeljene v dodatku A. Ta del standarda ISO 8528 obravnava posebne zahteve glede preskušanja in načrtovanja varnosti, ki naj bi jih upoštevali poleg določil in zahtev, opredeljenih v delih standarda ISO 8528 1 do 6, kjer je to ustrezno. Opredeljuje varnostne zahteve, namenjene za zaščito uporabnika pred nevarnostmi.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 12601:2011 - Električni generatorji z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem - Varnost 01-jul-2014
Nadomešča SIST EN 12601:2011 - Električni generatorji z batnim motorjem z notranjim zgorevanjem - Varnost 15-jun-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi