SIST EN 50636-2-92:2015

Oznaka standarda: SIST EN 50636-2-92:2015
Koda projekta: 22676
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-92: Particular requirements for pedestrian-controlled mains-operated lawn scarifiers and aerators
Naslov (slovenski): Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-92. del: Posebne zahteve za ročno upravljane rahljalnike in prezračevalnike travne ruše, priključene na električno omrežje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50636-2-92:2015 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene
ICS: 13.120 65.060.70
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Apr-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-04
Referenčna oznaka: EN 50636-2-92:2014
Področje projekta (angleško): This clause of Part 1 is replaced by the following. This European Standard specifies safety requirements and their verification for the design and construction of pedestrian controlled walk-behind mains operated scarifiers and aerators, hereinafter referred to as ‘machine(s)’, which are designed for re-generating lawns by, for instance, combing out grass, thatch and moss or cutting vertically into the lawn face using tines which rotate about a horizontal axis. This standard applies in conjunction with Part 1. NOTE 1 Lawn scarifiers are also known as lawn rakes. This European Standard does not apply to non-powered scarifiers and aerators, battery powered scarifiers and aerators, vertical axis scarifiers and aerators or those aerators which cut into the soil by means of a reciprocating motion and ride-on machines. This European Standard does not apply to – lawnmowers (EN 60335-2-77); – lawn trimmers (EN 60335-2-91); – lawn edge trimmers (EN 60335-2-91); – lawn edgers, flail mowers, sickle-bar mowers or agricultural mowers. This European Standard is not applicable to aerators/scarifiers which are manufactured before the date of publication of this document. This European Standard deals with all the significant hazards presented by pedestrian-controlled lawn scarifiers and lawn aerators when they are used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable. NOTE 2 Combustion engine machines are covered by EN 13684.
Področje projekta (slovensko): To točko 1. dela nadomešča naslednje besedilo. Ta evropski standard določa varnostne zahteve in njihovo preverjanje za načrtovanje ter konstrukcijo ročno upravljanih rahljalnikov in prezračevalnikov, priključenih na električno omrežje, v nadaljnjem besedilu: »stroji«, ki so zasnovani za obnavljanje trate, in sicer na primer z izčesavanjem trave, slame in mahu ali navpičnim rezanjem v površino trate z uporabo zobcev, ki se vrtijo okoli vodoravne osi. Ta standard se uporablja v povezavi s 1. delom. OPOMBA 1: Rahljalnikom zemlje se reče tudi grablje za trato. Ta evropski standard se ne uporablja za nenapajane rahljalnike in prezračevalnike, baterijsko napajane rahljalnike in prezračevalnike, rahljalnike in prezračevalnike z navpično osjo ali tiste prezračevalnike, ki režejo v zemljo s povratnim gibanjem, ter stroje s sedežem. Ta evropski standard se ne uporablja za – vrtne kosilnice (EN 60335-2-77); – motorne kose za trate (EN 60335-2-91); – motorne kose za robove trat (EN 60335-2-91); – izdelovalce tratnih robov, gonilnike mlatilcev, kosilce s srpom na drogu ali poljedelske kosilce. Ta evropski standard se ne uporablja za prezračevalnike/rahljalnike, izdelane pred izdajo tega dokumenta. Ta evropski standard opisuje vsa večja tveganja, ki jih predstavljajo ročno upravljani rahljalniki in prezračevalniki travne ruše, kadar se uporabljajo v skladu z njihovim namenom in pod pogoji razumno predvidene nepravilne uporabe. OPOMBA 2: Stroji z motorjem z zgorevanjem so obravnavani v standardu EN 13684.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 60335-2-92:2005 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-92. del: Posebne zahteve za ročno upravljane rahljalnike in prezračevalnike travne ruše, priključene na omrežje (IEC 60335-2-92:2002 + popravek maj 2003; spremenjen) 07-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 60335-2-92:2005 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - 2-92. del: Posebne zahteve za ročno upravljane rahljalnike in prezračevalnike travne ruše, priključene na omrežje (IEC 60335-2-92:2002 + popravek maj 2003; spremenjen) 01-Apr-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi