SIST EN 50050-1:2014

Oznaka standarda: SIST EN 50050-1:2014
Koda projekta: 22512
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electrostatic hand-held spraying equipment - Safety requirements - Part 1: Hand-held spraying equipment for ignitable liquid coating materials
Naslov (slovenski): Oprema za ročno elektrostatično brizganje - Varnostne zahteve - 1. del: Ročna oprema za brizganje vnetljivih tekočih prekrivnih snovi
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50050-1:2014 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere
ICS: 29.260.20 87.100
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jun-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-06
Referenčna oznaka: EN 50050-1:2013
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the requirements for hand-held or hand-operated electrostatic spraying equipment for ignitable liquid coating materials to be used in explosive atmospheres generated by their own spray cloud within a temperature range from 5 °C to 40 °C. This European Standard deals with all hazards significant for the electrostatic spraying of liquid coating materials, which could also contain small quantities of added metal particles, if the work is carried out under conditions recommended by the manufacturer. In particular, this includes ignition hazards resulting from the generated explosive atmosphere. This European Standard specifies the design-related and test requirements for electrostatic spraying equipment of type A-L according to Table 1 of EN 50176:2009. With regard to explosion protection and prevention measures, this European Standard also applies to ionisators with high voltage corona charging. Ionisators in conformity with EN 50050-1 provide equipment category 2G. Parts of ionisators, which are intended to be used or installed in Zone 2, provide equipment category 3G in conformity with EN 50050-1:2013.Electrostatic applicators are considered to be equipment of group II, category 2G for use in potentially explosive areas of zone 1 or 2, which have been generated by the equipment itself. All other parts of hand-held electrostatic spraying equipment are considered to be equipment of category 3G if they are installed or used in potentially explosive areas of zone 2. All other significant hazards relevant for applicators (e.g. ejection of fluids, mechanical strength, electrical hazards (apart from the electrostatic hazards), noise, explosion, contact with or inhalation of dangerous substances, ergonomics) are covered by EN 1953.This European Standard also gives details regarding quality assurance systems for electrostatic spraying equipment. Additional requirements may be applicable to equipment designed for use in food and pharmaceutical industry.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve za opremo za ročno elektrostatično brizganje vnetljivih tekočih prekrivnih snovi, ki se uporabljajo v eksplozivnih atmosferah, ki jih ustvari njihov lastni oblak prahu, v temperaturnem območju 5–40 °C. Ta evropski standard zajema vse večje nevarnosti, ki se pojavijo pri elektrostatičnem brizganju vnetljivih tekočih prekrivnih snovi, ki lahko vsebujejo manjše količine dodanih kovinskih delcev, če se delo izvaja pod pogoji, ki jih priporoča proizvajalec. To zajema zlasti nevarnost vžiga zaradi ustvarjene eksplozivne atmosfere. Ta evropski standard določa zahteve, povezane z zasnovo in preskušanjem, za elektrostatično opremo za brizganje vrste A–L v skladu s tabelo 1 standarda EN 50176:2009. V okviru zaščite pred eksplozijami in preventivnih ukrepov se ta evropski standard uporablja tudi za ionizatorje z visokonapetostnim koronskim polnjenjem. Ionizatorji v skladu s standardom EN 50050-1 predstavljajo opremo kategorije 2G. Deli ionizatorjev, ki so namenjeni uporabi ali namestitvi v coni 22, so oprema, ki sodi v kategorijo 3D, v skladu s standardom EN 50050-1:2013. Elektrostatične naprave za nanašanje sodijo v skupino II, kategorijo 2G za uporabo v potencialno eksplozivnih okoljih con 1 ali 2, ki jih ustvari oprema sama. Vsi ostali deli ročne opreme za elektrostatično brizganje sodijo v kategorijo 3G, če so nameščeni in se uporabljajo v potencialno eksplozivnih območjih cone 2. Vse ostale večje nevarnosti, povezane z opremo za nanašanje (npr. nanašanje tekočin, mehanska trdnost, nevarnosti zaradi elektrike (razen elektrostatičnih nevarnosti), hrup, eksplozija, stik z nevarnimi snovmi ali njihovo vdihavanje, ergonomika), so zajete v standardu EN 1953. Ta evropski standard navaja tudi podrobnosti glede sistemov zagotavljanja kakovosti za opremo za elektrostatično brizganje. Za opremo, zasnovano za uporabo v živilski in farmacevtski industriji, morda veljajo dodatne zahteve.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 50050:2007 - Električne naprave za potencialno eksplozivne atmosfere - Ročna oprema za elektrostatično brizganje 23-Jul-2014
Revidiran SIST EN 50050:2007 - Električne naprave za potencialno eksplozivne atmosfere - Ročna oprema za elektrostatično brizganje 07-Jun-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi