SIST-TP ISO/TR 14873:2017

Oznaka standarda: SIST-TP ISO/TR 14873:2017
Koda projekta: 055211
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information and documentation -- Statistics and quality issues for web archiving
Naslov (slovenski): Informatika in dokumentacija - Statistika in vprašanja glede kakovosti za spletno arhiviranje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP ISO/TR 14873:2017 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija
ICS: 01.140.20 03.120.99
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-02
Referenčna oznaka: ISO/TR 14873:2013
Področje projekta (angleško): This Technical Report defines statistics, terms and quality criteria for Web archiving. It considers the needs and practices across a wide range of organisations such as libraries, archives, museums, research centres and heritage foundations. The examples mentioned are taken from the library sector, because libraries, especially national libraries, have taken up the new task of Web archiving in the context of legal deposit. This should in no way be taken to undermine the important contributions of institutions which are not libraries. Neither does it reduce the principal applicability of this Technical Report for heritage institutions and archiving professionals. This Technical Report is intended for professionals directly involved in Web archiving, often in mixed teams consisting of library or archive curators, engineers and managerial staff. It is also useful for Web archiving institutions’ funding authorities and external stakeholders. The terminology used in this Technical Report attempts to reflect the wide range of interests and expertise of the audiences, striking a balance between computer science, management and librarianship. This Technical Report does not consider the management of academic and commercial electronic resources, such as e-journals, e-newspapers or e-books, which are usually stored and processed separately using different management systems. They are regarded as Internet resources and are not addressed in this Technical Report as distinct streams of content of Web archives. Some organisations also collect electronic documents, which may be delivered through the Web, through publisher-based electronic deposits and repository systems. These too are out of scope for this Technical Report. The principles and techniques used for this kind of collecting are indeed very different from those of Web archiving; statistics and quality indicators relevant for one kind of method are not necessarily relevant for the other. Finally, this Technical Report essentially focuses on Web archiving principles and methods, and does not encompass alternative ways of collecting Internet resources. As a matter of fact, some Internet resources, especially those that are not distributed on the Web (e.g. newsletters distributed as e-mails) are not harvested by Web archiving techniques and are collected by other means that are not described nor analysed in this Technical Report.
Področje projekta (slovensko): To tehnično poročilo opredeljuje statistiko in vprašanja glede kakovosti za spletno arhiviranje. Obravnava potrebe in prakse v različnih organizacijah, kot so knjižnice, arhivi, muzeji, raziskovalni centri in fundacije za kulturno dediščino. Navedeni primeri so vzeti iz knjižničnega sektorja, ker so se knjižnice, še posebej nacionalne knjižnice, lotile nove naloge spletnega arhiviranja v okviru pravnega deponiranja. To v nobenem primeru ne pomeni zmanjšanja pomembnega prispevka ustanov iz drugih sektorjev. Prav tako ne zmanjšuje osnovnih možnosti uporabe tega tehničnega poročila za fundacije za kulturno dediščino in poklicne arhivarje. To tehnično poročilo je namenjeno strokovnjakom, neposredno povezanih s spletnim arhiviranjem, pogosto v mešanih ekipah, ki jih sestavljajo kustosi knjižnice ali arhiva, inženirji in vodstveno osebje. Prav tako je uporaben za organe financiranja ustanov za spletno arhiviranje in zunanje deležnike. Terminologija, uporabljena v tem tehničnem poročilu, poskuša odražati različne zahteve in strokovno znanje občinstva ob ohranjanju ravnotežja med računalništvom, upravljanjem in knjižničarstvom. To tehnično poročilo ne obravnava upravljanja akademskih in komercialnih elektronskih virov, kot so e-revije, e-časopisi ali e-knjige, ki so običajno shranjeni in obdelani ločeno z različnimi sistemi za upravljanje. Ti viri se obravnavajo kot internetni viri in niso vključeni v tem tehničnem poročilu kot posebna vsebina spletnih arhivov. Nekatere organizacije zbirajo tudi elektronske dokumente, ki se lahko posredujejo prek spleta, prek izdajateljevih elektronskih sistemov shramb in repozitorijev. Ti prav tako niso zajeti v tem tehničnem poročilu. Načela in tehnike, ki se uporabljajo pri takšnem zbiranju, se zagotovo precej razlikujejo od tistih pri spletnem arhiviranju; statistika in indikatorji kakovosti, ki veljajo za eno metodo, ne veljajo nujno za drugo. Poleg tega se to tehnično poročilo osredotoča na načela in metode spletnega arhiviranja ter ne zajema alternativnih načinov zbiranja internetnih virov. Dejstvo je, da nekaterih internetnih virov, še posebej tistih, ki se ne razpošiljajo prek spleta (npr. glasila, ki se razpošiljajo po e-pošti), tehnike spletnega arhiviranja ne zajemajo, ampak se ti viri zbirajo na druge načine, ki niso opisani ali analizirani v tem tehničnem poročilu.

Najbolje prodajani standardi