SIST EN 62446-1:2016

Oznaka standarda: SIST EN 62446-1:2016
Koda projekta: 25293
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Photovoltaic (PV) systems - Requirements for testing, documentation and maintenance - Part 1: Grid connected systems - Documentation, commissioning tests and inspection
Naslov (slovenski): Fotonapetostni sistemi – Zahteve za preskušanje, dokumentiranje in vzdrževanje – 1. del: Sistemi, priključeni na omrežje – Dokumentacija, prevzemni preskusi in nadzor
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62446-1:2016 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
SIST EN 62446-1:2016 slovenski jezik Active SISTP-SI: 107.69 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PVS - Fotonapetostni sistemi
ICS: 27.160
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jun-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-06
Referenčna oznaka: EN 62446-1:2016
Področje projekta (angleško): This part of IEC 62446 defines the information and documentation required to be handed over to a customer following the installation of a grid connected PV system. It also describes the commissioning tests, inspection criteria and documentation expected to verify the safe installation and correct operation of the system. It can also be used for periodic retesting. This part of IEC 62446 is written for grid connected PV systems that do not utilize energy storage (e.g. batteries) or hybrid systems. This part of IEC 62446 is for use by system designers and installers of grid connected solar PV systems as a template to provide effective documentation to a customer. By detailing the expected commissioning tests and inspection criteria, it is also intended to assist in the verification/inspection of a grid connected PV system after installation and for subsequent reinspection, maintenance or modifications. This part of IEC 62446 defines the different test regimes expected for different solar PV system types to ensure that the test regime applied is appropriate to the scale, type and complexity of the system in question. NOTE This part of IEC 62446 does not address CPV (concentrating PV) systems, however many of the parts may apply.
Področje projekta (slovensko): Ta del IEC 62446 opredeljuje informacije in dokumentacijo, ki mora biti izročena uporabniku ob prevzemu nameščenega in na omrežje priključenega fotonapetostnega sistema. Opisuje tudi prevzemne preskuse, merila pregleda in dokumentacijo, pričakovano za preverjanje varnosti namestitve in pravilnega delovanja sistema. Uporabi se lahko tudi pri periodičnih preskusih. Ta del IEC 62446 je napisan za na omrežje priključene fotonapetostne sisteme, ki ne uporabljajo hranilnikov energije (na primer baterij) ali hibridnih sistemov. Ta del IEC 62446 uporabljajo načrtovalci in inštalaterji na omrežje priključenih sončnih fotonapetostnih sistemov kot podlago, da je uporabniku izročena uporabna dokumentacija. Podrobnosti prevzemnih preskusov in meril pregleda so namenjene tudi v pomoč pri preverjanju/pregledu na omrežje priključenega fotonapetostnega sistema po namestitvi in pri poznejšem ponovnem pregledu, vzdrževanju ali spremembah. Ta del IEC 62446 določa različne preskusne režime za različne sončne fotonapetostne sisteme, da bi se zagotovil ustrezen preskusni režim glede na konkretno izvedbo, tip in sestavo. OPOMBA: Ta del IEC 62446 ni namenjen koncentriranim fotonapetostnim (CPV) sistemom, čeprav je kar nekaj delov mogoče uporabiti tudi zanje.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 62446:2010 - Fotonapetostni sistemi, priključeni na omrežje - Minimalne zahteve za sistemsko dokumentacijo, prevzemne preskuse in nadzor (IEC 62446:2009) 01-Jun-2016
Dopolnjen z SIST EN 62446-1:2016/A1:2018 - Fotonapetostni sistemi - Zahteve za preskušanje, dokumentiranje in vzdrževanje - 1. del: Sistemi, priključeni na omrežje -Dokumentacija, prevzemni preskusi in nadzor - Dopolnilo A1 01-Dec-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi