SIST EN 62282-3-201:2018

Oznaka standarda: SIST EN 62282-3-201:2018
Koda projekta: 62164
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Fuel cell technologies - Part 3-201: Stationary fuel cell power systems - Performance test methods for small fuel cell power systems (IEC 62282-3-201:2017)
Naslov (slovenski): Tehnologije gorivnih celic - 3-201. del: Nepremični elektroenergetski sistemi z gorivnimi celicami - Metode za preskušanje zmogljivosti majhnih elektroenergetskih sistemov z gorivnimi celicami (IEC 62282-3-201:2017)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62282-3-201:2018 angleški jezik Active SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I09 - Imaginarni 09
ICS: 27.070
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jan-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-01
Referenčna oznaka: EN 62282-3-201:2017
Področje projekta (angleško): This part of IEC 62282 provides test methods for the electrical, thermal and environmental performance of small stationary fuel cell power systems that meet the following criteria: • output: rated electric power output of less than 10 kW; • output mode: grid-connected/independent operation or stand-alone operation with singlephase AC output or 3-phase AC output not exceeding 1 000 V, or DC output not exceeding 1 500 V; NOTE The limit of 1 000 V for alternating current comes from the definition for "low voltage" given in IEC 60050-601:1985, 601-01-26. • operating pressure: maximum allowable working pressure of less than 0,1 MPa (gauge) for the fuel and oxidant passages; • fuel: gaseous fuel (natural gas, liquefied petroleum gas, propane, butane, hydrogen, etc.) or liquid fuel (kerosene, methanol, etc.); • oxidant: air. This document describes type tests and their test methods only. No routine tests are required or identified, and no performance targets are set in this document. This document covers fuel cell power systems whose primary purpose is the production of electric power and whose secondary purpose may be the utilization of heat. Accordingly, fuel cell power systems for which the use of heat is primary and the use of electric power is secondary are outside the scope of this document. All systems with integrated batteries are covered by this document. This includes systems where batteries are recharged internally or recharged from an external source. This document does not cover additional auxiliary heat generators that produce thermal energy.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 62282 navaja preskusne metode za električno/toplotno zmogljivost in vplive na okolje majhnih nepremičnih elektroenergetskih sistemov z gorivnimi celicami, ki izpolnjujejo naslednje kriterije: • izhodna moč: nazivna električna izhodna moč manj kot 10 kW; • izhodni način: omrežno napajanje/neodvisno delovanje ali samostojno delovanje z izhodom enofazne izmenične napetosti ali izhodom trifazne izmenične napetosti do 1000 V ali izhodom enosmerne napetosti do 1500 V; OPOMBA: Mejna vrednost 1000 V za izmenični tok je določena na podlagi definicije »nizke napetosti« v standardu IEC 60050-601:1985, 601-01-26. • obratovalni tlak: največji dovoljeni delovni tlak manj kot 0,1 MPa (merilnik) za vode za gorivo in oksidante; • gorivo: plinasta goriva (zemeljski plin, utekočinjeni naftni plin, propan, butan, vodik itd.) ali tekoča goriva (kerozin, metanol itd.); • oksidant: zrak. Ta dokument opisuje samo tipske preskuse in njihove preskusne metode. Rutinski preskusi niso potrebni ali določeni; v tem dokumentu ni določenih ciljev zmogljivosti. Ta dokument obravnava elektroenergetske sisteme z gorivnimi celicami s primarnim namenom proizvodnje električne energije in sekundarnim namenom uporabe toplote. V skladu s tem sistemi z gorivnimi celicami, katerih primarni namen je uporaba toplote in sekundarni namen uporaba električne energije, ne spadajo na področje uporabe tega dokumenta. Ta dokument obravnava vse sisteme z vgrajenimi akumulatorji. To vključuje sisteme, v katerih se akumulatorji polnijo notranje ali prek zunanjega vira. Ta dokument ne vključuje dodatnih pomožnih generatorjev toplote, ki proizvajajo toplotno energijo.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 62282-3-201:2014 - Tehnologije gorivnih celic - 3-201. del: Nepremični elektroenergetski sistemi z gorivnimi celicami - Metode za preskušanje zmogljivosti (IEC 62282-3-201:2013) 02-Feb-2016
Dopolnjen z SIST EN 62282-3-201:2018/A1:2022 - Tehnologije gorivnih celic - 3-201. del: Nepremični elektroenergetski sistemi z gorivnimi celicami - Metode za preskušanje zmogljivosti majhnih elektroenergetskih sistemov z gorivnimi celicami - Dopolnilo A1 (IEC 62282-3-201:2017/AMD1:2022) 24-Sep-2019
Nadomešča SIST EN 62282-3-201:2014 - Tehnologije gorivnih celic - 3-201. del: Nepremični elektroenergetski sistemi z gorivnimi celicami - Metode za preskušanje zmogljivosti (IEC 62282-3-201:2013) 13-Nov-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi