SIST-TP CEN/TR 16017:2010

Oznaka standarda: SIST-TP CEN/TR 16017:2010
Koda projekta: 00203026
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Guide to the use of EN 598
Naslov (slovenski): Vodilo za uporabo EN 598
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP CEN/TR 16017:2010 angleški jezik Active SIST-C: 41.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: TLP - Tlačne posode
ICS: 23.040.10 23.040.40 93.030
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-11
Področje projekta (angleško): EN 598 specifies the requirements and associated test methods applicable to ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for the construction of drains and sewers outside buildings: - operating without pressure (gravity sewerage), or with positive or negative pressure; - to be installed below or above ground; - to convey surface water, domestic waste water and certain types of industrial effluents, either in separate systems or in combined systems. This technical report: - explains in more detail the process of testing for the performance tests; - explains in more detail the benefits of high alumina cement lining; - explains in more detail the definitions of the different types/levels of attestation to enable customers to ensure their requirements are fulfilled; - explains in more detail the ways of certification of conformity with EN 598 for a reliable evaluation of the performance of products; - explains in more detail CE marking and its relevance i.e. the CE mark is not a mark of conformity with a standard but only a self-declaration concerning the CPD essential requirements. In order to make the use of this Technical Report easier, the clauses of this document refer to the corresponding clause numbers in EN 598.
Področje projekta (slovensko): EN 598 določa zahteve in povezane metode preskušanja, ki se uporabljajo za litoželezne cevi, oblikovne kose, pribor in spoje za gradnjo drenažnih cevi in kanalizacije izven zgradb, ki: - delujejo brez tlaka (gravitacijska kanalizacija) ali s pozitivnim ali negativnim tlakom; - se namestijo podzemno ali nadzemno; - po katerih se prenaša površinska voda, gospodinjska odpadna voda in določene vrste industrijskih odplak, bodisi v ločenih sistemih ali v kombiniranih sistemih. To tehnično poročilo: - podrobneje pojasnjuje postopek preskušanja za preskuse učinkovitosti delovanja; - podrobneje pojasnjuje koristi visokoaluminatne cementne obloge; - podrobneje pojasnjuje definicije različnih vrst/stopenj potrjevanja, ki strankam omogoči zagotoviti, da so njihove zahteve izpolnjene; - podrobneje pojasnjuje načine certificiranja skladnosti z EN 598 za zanesljivo vrednotenje delovanja proizvodov; - podrobneje pojasnjuje CE označevanje in njegov pomen, tj. CE oznaka ni oznaka skladnosti s standardom, ampak le lastna izjava glede osnovnih zahtev CPD. Da bi bila uporaba tega tehničnega poročila lažja, se določbe tega dokumenta nanašajo na ustrezne številke določb v EN 598.

Najbolje prodajani standardi