SIST EN ISO 22000:2018

Oznaka standarda: SIST EN ISO 22000:2018
Koda projekta: CSC01055
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Food safety management systems - Requirements for any organization in the food chain (ISO 22000:2018)
Naslov (slovenski): Sistemi vodenja varnosti živil - Zahteve za vsako organizacijo v prehranski verigi (ISO 22000:2018)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 22000:2018 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi
ICS: 03.100.70 67.020
Status: V prevajanju
Objavljen: 01-sep-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-09
Referenčna oznaka: EN ISO 22000:2018
Področje projekta (angleško): This document specifies requirements for a food safety management system (FSMS) to enable an organization that is directly or indirectly involved in the food chain: a) to plan, implement, operate, maintain and update a FSMS providing products and services that are safe, in accordance with their intended use; b) to demonstrate compliance with applicable statutory and regulatory food safety requirements; c) to evaluate and assess mutually agreed customer food safety requirements and to demonstrate conformity with them; d) to effectively communicate food safety issues to interested parties within the food chain; e) to ensure that the organization conforms to its stated food safety policy; f) to demonstrate conformity to relevant interested parties; g) to seek certification or registration of its FSMS by an external organization, or make a selfassessment or self-declaration of conformity to this document. All requirements of this document are generic and are intended to be applicable to all organizations in the food chain, regardless of size and complexity. Organizations that are directly or indirectly involved include, but are not limited to, feed producers, animal food producers, harvesters of wild plants and animals, farmers, producers of ingredients, food manufacturers, retailers, and organizations providing food services, catering services, cleaning and sanitation services, transportation, storage and distribution services, suppliers of equipment, cleaning and disinfectants, packaging materials and other food contact materials. This document allows any organization, including small and/or less developed organizations (e.g. a small farm, a small packer-distributor, a small retail or food service outlet) to implement externallydeveloped elements in their FSMS. Internal and/or external resources can be used to meet the requirements of this document.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa zahteve za sistem vodenja varnosti živil (FSMS) z namenom, da se organizaciji, ki je neposredno ali posredno vključena v prehransko verigo, omogoči: a) načrtovanje, izvajanje, vodenje, vzdrževanje in posodabljanje sistema vodenja varnosti živil, s katerim se zagotovijo izdelki in storitve, ki so glede na namen uporabe varni; b) prikazovanje skladnosti z ustreznimi zakonskimi in regulativnimi zahtevami za varnost živil; c) vrednotenje in ocenjevanje medsebojno usklajenih zahtev kupcev glede varnosti živil ter prikazovanje skladnost z njimi; d) uspešna predstavitev vidikov varnosti živil vključenim zainteresiranim strankam v prehranski verigi; e) zagotavljanje, da organizacija usklajuje določeno politiko zagotavljanja varnih živil; f) prikazovanje usklajenosti zadevnim zainteresiranim strankam; g) pridobitev certifikacije ali registracije lastnega sistema vodenja varnosti živil pri zunanji organizaciji ali izvedba samoocenjevanja ali samodeklariranja skladnosti s tem dokumentom. Vse zahteve tega dokumenta so splošne ter so namenjene vsem organizacijam v prehranski verigi ne glede na velikost in kompleksnost. Organizacije, ki so neposredno ali posredno vključene, brez omejitev vključujejo proizvajalce krme, proizvajalce hrane za živali, nabiralce divjih rastlin in lovce divjadi, kmete, proizvajalce sestavin, proizvajalce živil, prodajalce ter organizacije, ki zagotavljajo prehranske storitve, storitve gostinstva (»catering«), storitve čiščenja in sanitacije, storitve transporta, skladiščenja in distribucije ter dobavitelje opreme za čiščenje in sredstev za razkuževanje, embalaže in drugih materialov, namenjenih za stik z živili. Ta dokument omogoča vsem organizacijam, tudi majhnim in/ali manj razvitim organizacijam (npr. malim kmetijam, distributerjem, trgovcem ali strežbi), da v svojem sistemu vodenja varnosti živil uvedejo elemente, razvite z zunanjo pomočjo. Zahteve iz tega dokumenta je mogoče izpolniti z notranjimi in/ali zunanjimi sredstvi.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 22000:2005 - Sistemi vodenja varnosti živil – Zahteve za vsako organizacijo v prehranski verigi (ISO 22000:2005) 01-sep-2018
Nadomešča SIST EN ISO 22000:2005/AC:2006 - Sistemi vodenja varnosti živil – Zahteve za vsako organizacijo v prehranski verigi (ISO 22000:2005/Cor.1:2006) 01-sep-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi