SIST EN ISO 20608:2018

Oznaka standarda: SIST EN ISO 20608:2018
Koda projekta: 00055418
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Dentistry - Powder jet handpieces and powders (ISO 20608:2018)
Naslov (slovenski): Zobozdravstvo - Ročni pripomočki in praški (ISO 20608:2018)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 20608:2018 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VAZ - Varovanje zdravja
ICS: 11.060.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-07
Referenčna oznaka: EN ISO 20608:2018
Področje projekta (angleško): This International Standard applies to air driven powder jet handpieces and their associated powders for use in the field of dentistry on patients to remove dental debris, discolourations and plaque and to clean and polish teeths where abrasion is a side effect. It is also applicable to air driven powder jet handpieces and their associated powders that are used in dentistry for air driven abrasion, e.g. minimally invasive cavity preparation, preparation of surfaces for adhesives and for the removal of cement residues where abrasion is part of the desired outcome. This standard defines the general requirements, test methods, manufacturer's information, marking and packaging, independently of the design of the air driven powder jet handpiece. This standard is not applicable for the dental units that are employed to supply the powder jet handpieces, regardless if these dental units are floor fixed, mobile or table top units. This standard is not applicable to dental prophylaxis handpieces (contra angles), air driven or electrically driven plaque removers (scalers) or multifunctional handpieces (syringes).
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard se uporablja za ročne pripomočke za poliranje s prašnim curkom na zračni pogon ter z njimi povezane praške za uporabo na področju zobozdravstva za odstranjevanje ostankov hrane, madežev in zobnih oblog pri pacientih z namenom čiščenja in poliranja zob, pri čemer je stranski učinek brušenje. Uporablja se tudi za ročne pripomočke za poliranje s prašnim curkom na zračni pogon ter z njimi povezane praške, ki se uporabljajo v zobozdravstvu za brušenje na zračni pogon, npr. minimalno invazivna priprava kavitete, priprava površin za lepila in odstranjevanje ostankov cementa, pri čemer je brušenje del želenega rezultata. Standard opredeljuje splošne zahteve, preskusne metode, informacije proizvajalca ter označevanje in pakiranje, in sicer neodvisno od zasnove ročnega pripomočka za poliranje s prašnim curkom na zračni pogon. Ta standard se ne uporablja za dentalne enote, ki se uporabljajo za napajanje ročnih pripomočkov za poliranje s prašnim curkom, ne glede na to, ali so dentalne enote pritrjene v tla, premične ali namizne. Ta standard se ne uporablja za ročne pripomočke za dentalno profilakso (kolenčniki), odstranjevalce zobnih oblog na zračni ali električni pogon (čistilci zobnega kamna) ali večfunkcijske ročne pripomočke (brizge).

Najbolje prodajani standardi