SIST EN ISO 13199:2013

Oznaka standarda: SIST EN ISO 13199:2013
Koda projekta: 00264134
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Stationary source emissions - Determination of total volatile organic compounds (TVOCs) in waste gases from non-combustion processes - Non-dispersive infrared analyser equipped with catalytic converter (ISO 13199:2012)
Naslov (slovenski): Emisije nepremičnih virov - Določevanje celotnih hlapnih organskih spojin (TVOC) v odpadnih plinih nezgorevalnih procesov - Nedisperzivni infrardeči analizator, opremljen s katalitskim pretvornikom (ISO 13199:2012)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 13199:2013 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KAZ - Kakovost zraka
ICS: 13.040.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-04
Referenčna oznaka: EN ISO 13199:2012
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies the principle, the essential performance criteria and quality assurance/quality control (QA/QC) procedures of an automatic method for measuring total volatile organic compound (TVOC) content in waste gases of stationary sources, using a non-dispersive infrared absorption (NDIR) analyser equipped with a catalytic converter which oxidizes VOC to carbon dioxide. This method is suitable for the measurement of TVOC emissions from non-combustion processes. This method allows continuous monitoring with permanently installed measuring systems, as well as intermittent measurements of TVOC emissions. The method has been tested on field operation for painting and printing processes, where TVOC concentrations in the waste gases were from about 70 mg/m3 to 600 mg/m3.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa načelo, osnovna merila učinkovitosti in postopke za zagotavljanje/nadzor kakovosti (QA/QC) samodejne metode za merjenje celotne hlapne organske spojine (TVOC) v odpadnih plinih nepremičnih virov, in sicer z uporabo analizatorja nedisperzne infrardeče absorpcije (NDIR), opremljenega s katalizatorjem, ki hlapno organsko spojino oksidira v ogljikov dioksid. Metoda je primerna za merjenje emisij celotne hlapne organske spojine iz nezgorevalnih procesov. Metoda omogoča neprekinjen nadzor s trajno vgrajenimi merilnimi sistemi in občasne meritve emisij celotne hlapne organske spojine. Metoda je bila preskušena pri terenskem delovanju v procesih barvanja in tiskanja, pri čemer so koncentracije celotne hlapne organske spojine v odpadnih plinih merile od približno 70 mg/m3 do 600 mg/m3.

Najbolje prodajani standardi