SIST EN ISO 28881:2013/AC:2013

Oznaka standarda: SIST EN ISO 28881:2013/AC:2013
Koda projekta: 00143C09
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Machine tools - Safety - Electro-discharge machines - Technical Corrigendum 1 (ISO 28881:2013/Cor 1:2013)
Naslov (slovenski): Obdelovalni stroji - Varnost - Elektroerozijski stroji (EDM) - Popravek (ISO 28881:2013/Cor 1:2013)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 28881:2013/AC:2013 angleški jezik Active SIST-AC: 0.00 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 25.120.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-11
Referenčna oznaka: EN ISO 28881:2013/AC:2013
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies safety requirements and/or protective measures, applicable to EDM equipment and EDM systems, such as - manually controlled EDM die sinking or EDM drilling machines, - numerically controlled EDM die sinking or EDM drilling machines, and - numerically controlled EDM wire cutting machines intended to be adopted by persons undertaking the design, construction, installation and/or supply of such equipment. This International Standard also includes information to be provided by the manufacturer to the user. This International Standard is not applicable to arc eroding and electro-chemical machining equipment. This International Standard takes account of the precondition of the intended use as well as the reasonably foreseeable misuse, in normal workshop environments and non-explosive atmospheres, including transportation, installation, setting, maintenance, repair and dismantling for removal or disposal of EDM equipment and EDM systems. This International Standard is also applicable to auxiliary devices essential for EDM processing. This International Standard deals with all significant hazards, hazardous situations or hazardous events relevant to EDM equipment and EDM systems, where they are used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer (see Clause 4). This International Standard is intended to apply to machines manufactured after the date of publication of this International Standard.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa varnostne zahteve in/ali zaščitne ukrepe, ki se uporabljajo za opremo in sisteme EDM, kot so – ročni EDM za potopno erozijo ali vrtalni stroji EDM, – numerični EDM za potopno erozijo ali vrtalni stroji EDM, – numerični EDM za rezanje žic, ki jih morajo prevzeti osebe, ki se ukvarjajo z načrtovanjem, gradnjo, namestitvijo in/ali dobavo te opreme. Ta mednarodni standard zajema tudi podatke, ki jih mora uporabniku priskrbeti proizvajalec. Ta mednarodni standard se ne uporablja za opremo za obločno erozijo in elektro-kemično opremo. Ta mednarodni standard upošteva predpogoj za predvideno uporabo in razumno predvidljivo napačno uporabo v normalnem delavniškem okolju in neeksplozivnih atmosferah, vključno s prevozom, namestitvijo, nastavitvijo, vzdrževanjem, popravilom in podiranjem za odstranjevanje ali odlaganje opreme in sistemov EDM. Ta mednarodni standard se uporablja tudi za pomožne naprave, ki so bistvene za obdelavo EDM. Ta mednarodni standard obravnava vsa večja tveganja, nevarne situacije ali nevarne dogodke v zvezi z opremo ali sistemi EDM, kadar se uporabljajo v skladu z njihovim namenom in pod pogoji pričakovane nepravilne uporabe, ki jih je predvidel proizvajalec (gl. točko 4). Ta mednarodni standard se uporablja za stroje, proizvedene po datumu objave tega mednarodnega standarda.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Popravek k SIST EN ISO 28881:2013 - Obdelovalni stroji - Varnost - Elektroerozijski stroji (EDM) (ISO 28881:2013) 01-nov-2013
Revidiran kSIST FprEN ISO 28881:2021 - Obdelovalni stroji - Varnost - Elektroerozijski stroji (EDM) (ISO/FDIS 28881:2021) 30-maj-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi