SIST EN ISO 16119-2:2013

Oznaka standarda: SIST EN ISO 16119-2:2013
Koda projekta: 00144231
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Agricultural and forestry machinery - Environmental requirements for sprayers - Part 2: Horizontal boom sprayers (ISO 16119-2:2013)
Naslov (slovenski): Kmetijski in gozdarski stroji - Okoljevarstvene zahteve za škropilnice - 2. del: Škropilnice za poljščine (ISO 16119-2:2013)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
oSIST prEN ISO 16119-2:2011 angleški jezik Withdrawn SIST-E: 48.00 EUR
PDF
Papir
SIST EN ISO 16119-2:2013 angleški jezik Active SIST-F: 54.00 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo
ICS: 13.020.01 65.060.25
Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-05
Področje projekta (angleško): This part of ISO 16119 specifies requirements and the means for their verification for the design and performance of horizontal boom sprayers, as defined in 3.1, with regard to minimizing the potential risk of environmental contamination during use, including misuse foreseeable by the manufacturer. It is intended to be used with ISO 16119-1, which gives general requirements common to all the sprayer types covered by ISO 16119. When requirements of this part of ISO 16119 are different from those which are stated in ISO 16119-1, the requirements of this part of ISO 16119 take precedence over the requirements of ISO 16119-1 for machines within the scope of this part of ISO 16119. It does not cover safety aspects (see ISO 4254-6). This part of ISO 16119 is not applicable to sprayers manufactured before the date of its publication.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda ISO 16119 opredeljuje zahteve in načine za njihovo preverjanje glede projektiranja in lastnosti škropilnic za poljščine, kot je opredeljeno v točki 3.1, pri čemer si je treba prizadevati za čim manjše tveganje okoljskega onesnaženja med uporabo, vključno s predvideno nepravilno uporabo. Standard je treba uporabljati s standardom ISO 16119-1, ki določa splošne zahteve za vse vrste škropilnic, obravnavane v standardu ISO 16119. Ko se zahteve tega dela standarda ISO 16119 razlikujejo od zahtev, navedenih v standardu ISO 16119-1, imajo zahteve tega dela standarda ISO 16119 prednost pred zahtevami standarda ISO 16119-1 za stroje v okviru tega dela standarda ISO 16119. Ne vključuje varnostnih vidikov (glej standard ISO 4254-6). Ta del standarda ISO 16119 se ne uporablja za škropilnice, izdelane pred datumom njegove objave.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 12761-2:2001 - Kmetijski in gozdarski stroji - Škropilnice in naprave za razdeljevanje tekočih gnojil - Varovanje okolja - 2. del: Škropilnice za poljščine 13-mar-2013
Revidiran SIST EN 12761-2:2001 - Kmetijski in gozdarski stroji - Škropilnice in naprave za razdeljevanje tekočih gnojil - Varovanje okolja - 2. del: Škropilnice za poljščine 22-dec-2008


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi