SIST EN 17161:2019

Oznaka standarda: SIST EN 17161:2019
Koda projekta: JT012001
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Design for All - Accessibility following a Design for All approach in products, goods and services - Extending the range of users
Naslov (slovenski): Oblikovanje za vse - Dostopnost, ki sledi pristopu "oblikovanje za vse" v proizvodih, dobrinah in storitvah - Razširitev kroga uporabnikov
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 17161:2019 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I11 - Imaginarni 11
ICS: 01.120 03.080.01 03.120.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-05
Referenčna oznaka: EN 17161:2019
Področje projekta (angleško): This document specifies requirements that enable an organization to design, develop and provide products, goods or services so that they can be accessed, understood and used by the widest range of users. This document specifies requirements and recommendations that enables an organization to extend their range of users by identifying diverse needs, characteristics, capabilities, and preferences, by directly or indirectly involving users, and by using knowledge about accessibility in its procedures and processes. This document specifies requirements that can enable an organization to meet applicable statutory and regulatory requirements as related to accessibility of its products, goods or services. The requirements set out in this document are generic and are intended to be applicable to all relevant parts of all organizations, regardless of type, size or products, goods or services provided. This document promotes accessibility following a Design for All approach in mainstream products, goods and services and interoperability of these with assistive technologies. This document does not provide technical design specifications and does not imply uniformity in design or functionality of products, goods and services.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa zahteve, ki organizaciji omogočajo, da oblikuje, razvije in ponuja proizvode, dobrine ali storitve, tako da lahko kar največ uporabnikov dostopa do njih, jih razume in uporablja. Ta dokument določa zahteve in priporočila, ki organizaciji omogočajo, da razširi svoj krog uporabnikov z opredelitvijo različnih potreb, značilnosti, zmožnosti in preferenc, tako da neposredno ali posredno vključijo uporabnike in v svojih postopkih in procesih uporabijo znanje o dostopnosti. Ta dokument določa zahteve, ki lahko organizaciji omogočijo, da izpolnjuje veljavne zakonske in regulativne zahteve v zvezi z dostopnostjo svojih proizvodov, dobrin ali storitev. Zahteve, opredeljene v tem dokumentu, so splošne in so namenjene uporabi v vseh ustreznih delih vseh organizacij ne glede na vrsto, velikost ali naravo proizvodov, dobrin ali storitev. Ta dokument spodbuja dostopnost, ki sledi pristopu »oblikovanje za vse« v splošnih proizvodih, dobrinah in storitvah, ter interoperabilnost slednjih s podpornimi tehnologijami. Ta dokument ne podaja tehničnih specifikacij oblikovanja ter ne zahteva enotnega oblikovanja ali funkcionalnosti proizvodov, dobrin in storitev.

Najbolje prodajani standardi