SIST ISO 18413:2016

Oznaka standarda: SIST ISO 18413:2016
Koda projekta: 054468
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Hydraulic fluid power - Cleanliness of components - Inspection document and principles related to contaminant extraction and analysis, and data reporting
Naslov (slovenski): Fluidna tehnika - Hidravlika - Snažnost delov in komponent - Kontrolni dokument in postopki izločanja, analiza umazanije in poročanje o rezultatih
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 18413:2016 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IHPV - Hidravlika in pnevmatika
ICS: 23.100.60
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-05
Referenčna oznaka: ISO 18413:2015
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies the content of an inspection document that specifies both the cleanliness requirement for the specified hydraulic fluid power component and the inspection method to be used for evaluating its cleanliness level. In addition, guidelines for relevant extraction methods and analysis methods are given. Determination of what constitutes as an appropriate cleanliness level requirement for any particular component is beyond the scope of this International Standard. ISO 12669 provides a method of determining the required cleanliness of a hydraulic system. ISO TR 10686 provides a method of relating the required cleanliness of components to the required cleanliness of the hydraulic system. For the purposes of this International Standard, approved functional liquids are considered to be components. This International Standard is applicable to the particulate contamination on the wetted surfaces and volumes of any hydraulic fluid power system component. Appearance defects and liquid or gaseous contamination are not covered by this International Standard. This International Standard does not address safety problems that might arise from hazardous materials, operations, and equipment associated with its use. The user of this International Standard is responsible for establishing appropriate safety and health practices and determining the applicability of regulatory limitations prior to use.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa vsebino kontrolnega dokumenta, ki določa zahteve glede snažnosti in kontrolno metodo za vrednotenje ravni snažnosti za določeno hidravlično pogonsko komponento. Poleg tega podaja navodila za ustrezne metode izločanja in analiziranja. Določitev dejavnikov, ki oblikujejo zahtevo za ustrezno raven snažnosti določene komponente, je zunaj področja uporabe tega mednarodnega standarda. ISO 12669 podaja metodo za ugotavljanje zahtevane snažnosti hidravličnega sistema. ISO TR 10686 podaja metodo za povezavo zahtevane snažnosti komponent z zahtevano snažnostjo hidravličnega sistema. Za namene tega mednarodnega standarda se kot komponente obravnavajo odobrene funkcionalne tekočine. Ta mednarodni standard se uporablja za onesnaženost z delci na namočenih površinah in v predelih katere koli komponente hidravličnega pogonskega sistema. Pomanjkljivosti glede videza in onesnaženost s tekočinami ali plini niso zajete v tem mednarodnem standardu. Ta mednarodni standard ne obravnava varnostnih težav, do katerih lahko pride zaradi nevarnih materialov, postopkov in opreme, povezane z njegovo uporabo. Za vzpostavitev ustreznih varnostnih in zdravstvenih praks ter za določitev uporabnosti regulativnih omejitev pred uporabo je odgovoren uporabnik tega mednarodnega standarda.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 18413:2003 - Fluidna tehnika - Hidravlika - Snažnost delov in komponent - Kontrolni dokument in postopki izločanja, analize umazanij in poročanje o rezultatih 01-May-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi