SIST EN IEC 62271-107:2019

Oznaka standarda: SIST EN IEC 62271-107:2019
Koda projekta: 65914
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): High-voltage switchgear and controlgear - Part 107: Alternating current fused circuit-switchers for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV (IEC 62271-107:2019)
Naslov (slovenski): Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave - 107. del: Stikala za izmenični tok z vgrajeno varovalko za naznačene napetosti nad 1 kV do vključno 52 kV (IEC 62271-107:2019)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN IEC 62271-107:2019 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: SKA - Stikalni in krmilni aparati
ICS: 29.130.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-10
Referenčna oznaka: EN IEC 62271-107:2019
Področje projekta (angleško): This part of IEC 62271 applies to three-pole-operated fused circuit-switchers designed with rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV for use on three-phase alternating current systems of either 50 Hz or 60 Hz. They can be designed either as stand-alone devices, or be embedded in a switchgear and controlgear assembly. They are intended to be used for circuits or applications requiring only a normal mechanical and electrical endurance capability. Such applications cover protection of HV/LV transformers for instance, but exclude distribution lines or cables, as well as motor circuits and capacitor bank circuits. Short-circuit conditions with low currents, up to the fused circuit-switcher rated take-over current, are dealt with by supplementary devices (strikers, relays, etc.), properly arranged, tripping the circuit-switcher. Current-limiting fuses are incorporated in order to ensure that the short-circuit breaking capacity of the device is above that of the circuit-switcher alone. NOTE 1 In this document, the term "fuse" is used to designate either the fuse or the fuse-link where the general meaning of the text does not result in ambiguity. NOTE 2 Other circuit-switchers exist; see reference [4]. Devices that require a dependent manual operation are not covered by this document.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 62271 se uporablja za tripolna delujoča stikala z vgrajeno varovalko, ki so zasnovana z naznačeno napetostjo nad 1 kV do vključno 52 kV za uporabo v trifaznih električnih sistemih z izmeničnim tokom in frekvenco 50 Hz ali 60 Hz. Zasnovana so lahko kot samostojne naprave ali pa so vdelana v sestave stikalnih in krmilnih naprav. Namenjena so za uporabo v tokokrogih ali napravah, za katere je potrebna le običajna mehanska in električna vzdržljivost. Take naprave zajemajo na primer zaščito visoko- ali nizkonapetostnih transformatorjev, vendar ne vključujejo razdelilnih omrežij ali kablov ter tokokrogov za motorje in tokokrogov za kondenzatorske baterije. Kratkostična stanja z nizkimi tokovi do naznačenega prevzemnega toka stikal z vgrajeno varovalko upravljajo dodatne naprave (strikerji, releji itd.), ki ustrezno nameščene sprožijo stikalo. Tokovno omejilne varovalke se vgradijo, da se zagotovi, da je zmogljivost naprave glede prekinjanja kratkega stika nad zmogljivostjo samega stikala. OPOMBA 1: V tem dokumentu se izraz »varovalka« uporablja za varovalko ali talilni vložek, pri čemer splošen pomen besedila ni dvoumen. OPOMBA 2: Obstajajo tudi druga stikala; glej referenco [4]. Naprave, ki zahtevajo odvisno ročno upravljanje, niso zajete v tem dokumentu.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 62271-107:2012 - Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave - 107. del: Stikala za izmenični tok z vgrajeno varovalko za naznačene napetosti nad 1kV do vključno 52 kV (IEC 62271-107:2012) 16-jul-2019
Revidiran SIST EN 62271-107:2012 - Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave - 107. del: Stikala za izmenični tok z vgrajeno varovalko za naznačene napetosti nad 1kV do vključno 52 kV (IEC 62271-107:2012) 17-okt-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi