SIST EN 16703:2015

Oznaka standarda: SIST EN 16703:2015
Koda projekta: 00126118
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Acoustics - Test code for drywall systems of plasterboard with steel studs - Airborne sound insulation
Naslov (slovenski): Akustika - Preskusni postopek za suhomontažne sisteme iz mavčno-kartonskih plošč s kovinsko konstrukcijo - Izolirnost pred zvokom v zraku
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16703:2015 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: AKU - Akustika
ICS: 91.060.10 91.120.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-12
Referenčna oznaka: EN 16703:2015
Področje projekta (angleško): This draft European Standard specifies additional information necessary to carry out efficiently and under standardized conditions the determination of the sound reduction index of drywall systems of plasterboard with steel studs according to EN ISO 10140-2 “Acoustics — Laboratory measurement of sound insulation of building elements — Part 2: Measurement of airborne sound insulation”. It specifies the additional requirements of the sound reduction measurements, the operating and mounting conditions that shall be used for the test and additional test report information to be reported. Observe that all demands in EN ISO 10140-2 still must be fulfilled. The results obtained are used to convert frequency-dependent sound reduction index into single number ratings, according to EN ISO 717-1. These performances can be used to compare different products, or, and to express a requirement, or, and as input into estimation methods, such as the series EN 12354-1.
Področje projekta (slovensko): Ta osnutek evropskega standarda določa dodatne informacije, potrebne za učinkovito določitev zvočne izolirnosti suhomontažnih sistemov iz mavčno-kartonskih plošč s kovinsko konstrukcijo pod standardiziranimi pogoji v skladu s standardom EN ISO 10140-2: Akustika - Laboratorijsko merjenje zvočne izolirnosti gradbenih elementov - 2. del: Merjenje izolirnosti pred zvokom v zraku. Določa dodatne zahteve za meritve zvočne izolirnosti, zahteve za delovanje in priključitev, ki jih je treba uporabiti za preskus, ter dodatne informacije, ki jih mora vključevati poročilo o preskusu. Upoštevati je treba, da morajo biti še vedno izpolnjene vse zahteve standarda EN ISO 10140-2. Dobljeni rezultati se uporabijo za pretvorbo indeksa zvočne izolirnosti, odvisnega od frekvence, v enoštevilčne podatke v skladu s standardom EN ISO 717-1. Te lastnosti se lahko uporabijo za primerjavo različnih proizvodov ali/in za izražanje zahteve ali/in kot vhod v metode vrednotenja (npr. skupina standardov EN 12354-1).

Najbolje prodajani standardi