SIST EN 62474:2012

Oznaka standarda: SIST EN 62474:2012
Koda projekta: 23061
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Material declaration for products of and for the electrotechnical industry
Naslov (slovenski): Deklaracija materialov za izdelke elektronske industrije
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62474:2012 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ITIV - Tiskana vezja in ravnanje z okoljem
ICS: 01.110 29.020 31.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-09
Razveljavitev: 01-mar-2022
Referenca razveljavitve: Sporocila 2022-03
Referenčna oznaka: EN 62474:2012
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies the procedure, content, and form relating to material declarations for products of companies operating in and supplying the electrotechnical industry. Process chemicals and emissions during product use are not in the scope of this International Standard. The main intended use of this International Standard is to provide data to downstream manufacturers that: - allows them to assess products against substance restriction compliance requirements - they can use in their environmentally conscious design process and across all product life cycle phases Clause 4 specifies requirements for a material declaration. Clause 5 specifies the criteria for declarable substances and material classes in the IEC 62474 database associated with this standard. Clause 6 specifies the data format and exchange requirements to be included in the IEC 62474 database. Clause 7 specifies the process to regularly update and maintain the IEC 62474 database. Although this International Standard specifies base requirements, it offers flexibility to product manufacturers and suppliers in the selection of additional requirements or information. This International Standard does not provide any specific method to capture material composition data. Organizations have the flexibility to determine the most appropriate method to capture material composition data without compromising data utility and quality. This International Standard is intended to allow reporting based on engineering judgment, supplier material declarations, or on sampling and testing.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa postopek, vsebino in obliko deklaracij materialov za izdelke podjetij, ki delujejo na področju elektronske industrije in dobave elektronski industriji. Procesne kemikalije in emisije pri uporabi izdelkov ne spadajo v področje uporabe tega mednarodnega standarda. Predvidena uporaba tega mednarodnega standarda je nadaljnjim proizvajalcem zagotavljati podatke, ki: – jim omogočajo vrednotenje izdelkov glede na zahteve po skladnosti na področju omejitve snovi in – jih lahko uporabljajo pri okoljsko ozaveščenem postopku načrtovanja in v vseh fazah življenjskega cikla izdelka. Točka 4 določa zahteve za deklaracije materialov. Točka 5 določa merila za snovi in razrede materialov, ki jih je treba navesti v deklaracijah, iz baze podatkov IEC 62474, ki je povezana s tem standardom. Točka 6 določa zahteve za obliko in izmenjavo podatkov, ki jih je treba vključiti v bazo podatkov IEC 62474. Točka 7 določa postopek rednega posodabljanja in vzdrževanja baze podatkov IEC 62474. Čeprav ta mednarodni standard določa temeljne zahteve, proizvajalcem in dobaviteljem izdelkov omogoča prožnost pri izbiri dodatnih zahtev ali informacij. Ta mednarodni standard ne določa posebne metode za zajem podatkov o sestavi materiala. Organizacije imajo možnost izbire najprimernejše metode za zajem podatkov o sestavi materiala, ki ne ogroža koristnosti in kakovosti podatkov. Ta mednarodni standard je namenjen za poročanje na podlagi presoje inženirjev, deklaracij materialov dobaviteljev ali vzorčenja in preskusov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomeščen z SIST EN IEC 62474:2019 - Deklaracija materialov za izdelke elektronske industrije 12-feb-2019
Revidiran SIST EN IEC 62474:2019 - Deklaracija materialov za izdelke elektronske industrije 20-dec-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi