SIST EN 9115:2013

Oznaka standarda: SIST EN 9115:2013
Koda projekta: 04003378
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defence Organizations - Deliverable Software (Supplement to EN 9100)
Naslov (slovenski): Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za organizacije za zračni promet, astronavtiko in obrambo - Dobavljivost programske opreme (Dopolnilo k EN 9100)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 9115:2013 angleški jezik Withdrawn SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 03.120.10 49.020 95.020
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-jul-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-07
Razveljavitev: 01-okt-2018
Referenca razveljavitve: Sporocila 2018-10
Referenčna oznaka: EN 9115:2013
Področje projekta (angleško): The requirements of EN 9100 apply with the following clarification for software. This document supplements the EN 9100 standard requirements for deliverable software and contains quality management system requirements for organizations that design, develop, and/or produce deliverable software for the aviation, space, and defense industry. This includes, as required, support software that is used in the development and maintenance of deliverable software. The deliverable software may be stand-alone, embedded, or loadable into a target computer. Where the use of Hardware Description Language (HDL) or high order language is utilized as the design source of electronic hardware [e.g., Application Specific Integrated Circuit (ASIC), Programmable Logic Device (PLD)], the organization and customer shall agree on the extent of applicability of this supplement. Where Commercial-off-the-Shelf (COTS) or non-developmental software is integrated into a deliverable product, the organization and customer shall agree on the extent of applicability of this supplement. For the purposes of this document, the terms "product" and "software product" are considered synonymous. The requirements of EN 9100 apply with the following clarification for software. Exclusions to requirements in Clause 7 should only be considered after analysis of software attributes (e.g., size, safety, security, complexity, criticality, risk).
Področje projekta (slovensko): Zahteve EN 9100 se uporabljajo z naslednjimi pojasnitvami za programsko opremo. Ta dokument dopolnjuje standardne zahteve EN 9100 za dobavljivo programsko opremo in vsebuje zahteve sistema vodenja kakovosti za organizacije, ki oblikujejo, razvijajo in/ali proizvajajo dobavljivo programsko opremo za letalsko, vesoljsko in obrambno industrijo. To po potrebi vključuje podporno programsko opremo, ki se uporablja pri razvijanju in vzdrževanju dobavljive programske opreme. Dobavljiva programska oprema je lahko samostoječa, vdelana ali jo je možno naložiti v ciljni računalnik. Kjer se uporaba opisnega jezika za strojno opremo (HDL) ali jezika visokega razreda uporablja kot vir oblikovanja elektronske strojne opreme (npr. integrirana vezja za določen namen (ASIC), logična naprava z možnostjo programiranja (PLD)), se morata organizacija in potrošnik strinjati o obsegu uporabnosti tega dodatka. Kjer je v dobavljivi izdelek vdelana kupljena komercialna (COTS) ali nerazvojna programska oprema, se morata organizacija in potrošnik strinjati o obsegu uporabnosti tega dodatka. Za namene tega dokumenta sta izraza »izdelek« in »programski izdelek« enakovredna. Zahteve EN 9100 se uporabljajo z naslednjimi pojasnitvami za programsko opremo. Izključitve pri zahtevah v točki 7 naj bi se upoštevale šele po analizi lastnosti programske opreme (npr. velikost, varnost, zaščita, kompleksnost, kritičnost, tveganje).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 9115:2018 - Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za organizacije za zračni promet, astronavtiko in obrambo - Dobavljivost programske opreme (dopolnilo k EN 9100) 27-sep-2017
Nadomeščen z SIST EN 9115:2018 - Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za organizacije za zračni promet, astronavtiko in obrambo - Dobavljivost programske opreme (dopolnilo k EN 9100) 15-jul-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi