SIST EN 16603-40:2014

Oznaka standarda: SIST EN 16603-40:2014
Koda projekta: JT005020
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Space engineering - Part 40: Software
Naslov (slovenski): Vesoljska tehnika - 40. del: Programska oprema
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16603-40:2014 angleški jezik Active SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 35.080 49.140
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-11
Referenčna oznaka: EN 16603-40:2014
Področje projekta (angleško): EN 16603-40 concerns the “product software”, i.e. software that is part of a space system product tree and developed as part of a space project. This Standard is applicable, to the extent defined by the tailoring process, to all the elements of a space system, including the space segment, the launch service segment and the ground segment. This Standard covers all aspects of space software engineering including requirements definition, design, production, verification and validation, transfer, operations and maintenance. It defines the scope of the space software engineering processes and its interfaces with management and product assurance, which are addressed in the Management (-M) and Product assurance (-Q) branches of the ECSS System, and explains how they apply in the software engineering processes. This Standard reflects the specific methods used in space system developments, and the requirements for the software engineering processes in this context. Together with the requirements found in the other branches of the ECSS Standards, this Standard provides a coherent and complete framework for software engineering in a space project. This Standard is intended to help the customers to formulate their requirements and suppliers to prepare their responses and to implement the work. This Standard is not intended to replace textbook material on computer science or technology, and such material is avoided in this Standard. The readers and users of this Standard are assumed to possess general knowledge of computer science. The scope of this Standard is the software developed as part of a space project, i.e. “Space system product software”. This Standard also applies to the development of non-deliverable software that affects the quality of the deliverable product. This Standard may be tailored for the specific characteristics and constraints of a space project in conformance with ECSS-S-ST-00.
Področje projekta (slovensko): Standard EN 16603-40 opisuje »programsko opremo izdelka«, tj. programsko opremo, ki je del drevesa izdelkov vesoljskega sistema in je razvita v okviru vesoljskega projekta. Ta standard se uporablja, v obsegu, določenem s postopkom prilagajanja, za vse elemente vesoljskega sistema, vključno z vesoljskim segmentom, segmentom, povezanim s storitvami izstrelitve, in segmentom, ki se izvaja na tleh. Ta standard zajema vse vidike inženiringa vesoljske programske opreme, vključno z opredelitvijo zahtev, načrtovanjem, proizvodnjo, verifikacijo in validacijo, prenosom, delovanjem in vzdrževanjem. Standard opredeljuje področje inženirskih postopkov za vesoljsko programsko opremo in njeno povezanost z upravljanjem in varnostjo proizvodov, kar je opisano v vejah sistema ECSS o upravljanju (-M) in varnosti proizvodov (-Q), in pojasnjuje, kako se uporabljata v inženirskih postopkih za programsko opremo. Ta standard odraža posebne metode, ki se uporabljajo pri razvoju vesoljskih sistemov in zahteve za inženirske postopke za programsko opremo, povezane s tem. Skupaj z zahtevami drugih vej standardov ECSS ta standard določa skladen in celovit okvir za razvoj programske opreme za vesoljski projekt. Ta standard je namenjen za pomoč strankam pri oblikovanju svojih zahtev in pomoč dobaviteljem pri pripravi svojih odzivov in za izvajanje dela. Ta standard ni namenjen za zamenjavo študijskega gradiva o računalništvu ali tehnologiji in tako gradivo ni del tega standarda. Za bralce in uporabnike tega standarda se domneva, da imajo splošno računalniško znanje. Obseg tega standarda je programska oprema, razvita kot del vesoljskega projekta, tj. programska oprema za vesoljske sisteme. Ta standard velja tudi za razvoj nedobavljive programske opreme, ki vpliva na kakovost dobavljivih izdelkov. Ta standard se lahko prilagodi posameznim lastnostim in omejitvam vesoljskega projekta v skladu s standardom ECSS-S-ST-00.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 14160:2004 - Space engineering - Software 01-nov-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi