SIST EN ISO 15607:2020

Oznaka standarda: SIST EN ISO 15607:2020
Koda projekta: 00121756
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - General rules (ISO 15607:2019)
Naslov (slovenski): Popis in kvalifikacija varilnih postopkov za kovinske materiale - Splošna pravila (ISO 15607:2019)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 15607:2020 (DE) nemški jezik Active SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
SIST EN ISO 15607:2020 (EN) angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VAR - Varjenje
ICS: 25.160.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2020
Refer. št. objave: Sporocila 2020-03
Referenčna oznaka: EN ISO 15607:2019
Področje projekta (angleško): This document is part of a series of standards dealing with specification and qualification of welding procedures. Annex A gives details of this series of standards, Annex B gives a table for the use of these standards, and Annex C gives a flow diagram for the development and qualification of a WPS. This document defines general rules for the specification and qualification of welding procedures for metallic materials. This document also refers to several other standards as regards detailed rules for specific applications. This document is applicable to manual, partly mechanized, fully mechanized and automated welding. Welding procedures are qualified by conforming to one or more welding procedure qualification records (WPQR). The use of a particular method of qualification is often a requirement of an application standard. It is assumed that welding procedure specifications are used in production by competent welders, qualified in accordance with the relevant part of ISO 9606 or by competent operators qualified in accordance with ISO 14732.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument je del skupine standardov, ki obravnavajo specifikacije in kvalifikacije postopkov varjenja. V dodatku A so podane podrobnosti te skupine standardov, v dodatku B je podana tabela za uporabo teh standardov in v dodatku C je podan diagram poteka za razvoj in kvalifikacijo specifikacije za postopek varjenja (WPS). Ta dokument določa splošna pravila za specifikacijo in kvalifikacijo varilnih postopkov za kovinske materiale. Ta dokument se navezuje tudi na več drugih standardov, kar zadeva podrobna pravila za posebne vrste uporabe. Ta dokument se uporablja za ročno, delno mehanizirano, popolnoma mehanizirano in avtomatizirano varjenje. Varilni postopki so kvalificirani skladno z enim ali več zapisi o kvalifikacijah varilnih postopkov (WPQR). Uporaba določene metode kvalifikacije je pogosto zahteva standarda uporabe. Predpostavlja se, da se specifikacije varilnih postopkov uporabljajo pri proizvodnji s strani pristojnih varilcev, kvalificiranih skladno z ustreznim delom standarda ISO 9606 ali s strani pristojnih upravljavcev, kvalificiranih skladno s standardom ISO 14732.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 15607:2004 - Popis in kvalifikacija varilnih postopkov za kovinske materiale - Splošna pravila (ISO 15607:2003) 01-mar-2020


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi