SIST EN 50174-1:2018

Oznaka standarda: SIST EN 50174-1:2018
Koda projekta: 64020
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information technology - Cabling installation - Part 1: Installation specification and quality assurance
Naslov (slovenski): Informacijska tehnologija - Polaganje kablov - 1. del: Specifikacija in zagotavljanje kakovosti
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50174-1:2018 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ELI - Nizkonapetostne in komunikacijske električne inštalacije
ICS: 33.040.50 35.110
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-10
Razveljavitev: 01-May-2023
Referenca razveljavitve: Sporocila 2023-05
Referenčna oznaka: EN 50174-1:2018
Področje projekta (angleško): 1.1 Scope This European Standard specifies requirements for the following aspects of information technology cabling: a) installation specification, quality assurance documentation and procedures; b) documentation and administration; c) operation and maintenance. This European Standard is applicable to all types of information technology cabling including generic cabling systems designed in accordance with the EN 50173 series. Safety (electrical safety and protection, optical power, fire, etc.) and electromagnetic compatibility (EMC) requirements are outside the scope of this European Standard and are covered by other standards and regulations. However, information given in this European Standard may be of assistance in meeting these standards and regulations. 1.2 Conformance For a cabling installation to conform to this European Standard: a) the specification of the installation shall meet the requirements of Clause 4; NOTE The requirements and recommendations of Clause 4 are primarily for owners of premises housing information technology systems. The owners may delegate selected responsibilities to designers, specifiers, operators and maintainers of installed information technology cabling. The party responsible for demonstrating conformance should be clearly stated in the appropriate section of the documentation. b) the installer shall meet the requirements of Clause 5; c) the bonding system within the premises shall be in accordance with EN 50310; d) where a lightning protection system is required, it shall conform to the “integrated lightning protection system” according to EN 62305 4; e) other lightning protection systems, including the “isolated lightning protection system” according to EN 62305 3 are allowed provided that specific restrictions are applied both to the implementation of the information technology cabling and the requirements of EN 50310 as agreed between the planners of the lightning protection system and the information technology cabling; f) local regulations shall be met.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve za naslednje vidike kablov za informacijsko tehnologijo: a) specifikacija ter postopki in dokumentacija v zvezi z zagotavljanjem kakovosti; b) dokumentiranje in upravljanje; c) delovanje in vzdrževanje. Ta evropski standard se uporablja za vse vrste kablov za informacijsko tehnologijo, vključno z univerzalnimi sistemi polaganja kablov, zasnovanimi v skladu s skupino standardov EN 50173. Varnostne zahteve (električna varnost in zaščita, optična moč, ogenj itd.) in zahteve za elektromagnetno združljivost (EMC) ne spadajo na področje uporabe tega evropskega standarda ter so obravnavane v drugih standardih in predpisih. Vendar so lahko informacije iz tega evropskega standarda v pomoč pri izpolnjevanju teh standardov in predpisov. 1.2 Skladnost Zahteve za skladnost polaganja kablov s tem evropskim standardom: a) specifikacija polaganja mora izpolnjevati zahteve iz točke 4; OPOMBA: Zahteve in priporočila iz točke 4 so namenjene predvsem lastnikom prostorov, v katerih so nameščeni sistemi informacijske tehnologije. Lastniki lahko izbrane odgovornosti dodelijo načrtovalcem, specifikatorjem, upravljalcem in vzdrževalcem položenih kablov za informacijsko tehnologijo. Stranka, ki je odgovorna za dokazovanje skladnosti, bi naj bila jasno navedena v ustreznem razdelku dokumentacije. b) monter mora izpolnjevati zahteve iz točke 5; c) sistem vezave v prostorih mora biti v skladu s standardom EN 50310; d) če je potreben sistem za zaščito pred delovanjem strele, mora biti ta v skladu z »vgrajenim sistemom za zaščito pred delovanjem strele« iz standarda EN 62305 4; e) drugi sistemi za zaščito pred delovanjem strele, vključno z »izoliranim sistemom za zaščito pred delovanjem strele« iz standarda EN 62305 3, so dovoljeni pod pogojem, da se uporabljajo določene omejitve izvedbe polaganja kablov za informacijsko tehnologijo in zahteve iz standarda EN 50310, kot je dogovorjeno med načrtovalci sistema za zaščito pred delovanjem strele in načrtovalci kablov za informacijsko tehnologijo; f) upoštevati je treba lokalne predpise.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 50174-1:2009/A2:2014 - Informacijska tehnologija - Polaganje kablov - 1. del: Specifikacija in zagotavljanje kakovosti - Dopolnilo A2 07-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 50174-1:2009/A2:2014 - Informacijska tehnologija - Polaganje kablov - 1. del: Specifikacija in zagotavljanje kakovosti - Dopolnilo A2 01-Oct-2018
Dopolnjen z SIST EN 50174-1:2018/A1:2020 - Informacijska tehnologija - Polaganje kablov - 1. del: Specifikacija in zagotavljanje kakovosti - Dopolnilo A1 01-Sep-2020
Nadomešča SIST EN 50174-1:2009/A1:2011 - Informacijska tehnologija - Polaganje kablov - 1. del: Specifikacija in zagotavljanje kakovosti - Dodatek A1 01-Oct-2018
Nadomešča SIST EN 50174-1:2009 - Informacijska tehnologija - Polaganje kablov - 1. del: Specifikacija in zagotavljanje kakovosti 07-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 50174-1:2009 - Informacijska tehnologija - Polaganje kablov - 1. del: Specifikacija in zagotavljanje kakovosti 01-Oct-2018
Nadomešča SIST EN 50174-1:2009/A1:2011 - Informacijska tehnologija - Polaganje kablov - 1. del: Specifikacija in zagotavljanje kakovosti - Dodatek A1 07-Jun-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi