SIST-TP CEN/TR 16040:2010

Oznaka standarda: SIST-TP CEN/TR 16040:2010
Koda projekta: 00278251
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electronic fee collection - Requirements for urban dedicated short-range communication
Naslov (slovenski): Elektronsko pobiranje pristojbin - Zahteve za mestne posebne komunikacije kratkega dosega
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP CEN/TR 16040:2010 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ITC - Informacijska tehnologija
ICS: 03.220.20 35.240.60
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-10
Referenčna oznaka: CEN/TR 16040:2010
Področje projekta (angleško): This technical report analyses DSRC Urban Charge Point Requirements including the following issues: - The core requirements and functionality that must be provided within DSRC equipment in an urban context; - The potential aesthetic impact; - How to handle the different traffic conditions in urban areas; - Accommodation of the diversity of road users; - The potential need to address highly variable topology; - A wide variety of installation challenges; - Minimisation of the impact of E-M interference; - How to ensure interoperability with systems in non-urban contexts (e.g. motorways, plaza systems, handheld readers, etc); - How to minimise and, if possible, have no impact upon OBE design; - Relations to other existing standards in this domain; - How to meet international requirements for Health and Safety; - The wider policy context that city centres must address in addition to tackling congestion. The physical location and configuration of the installation represent a compromise between the needs of the DSRC transaction, of the local electromagnetic environment and of the existing built environment locally both above and below ground. The urban charging system, of which the DSRC element is a part, will be required to fit within a wider social and transport policy context. It is recognised that not all the elements above lend themselves to a standard, nor will industry be interested in promoting all above topics. However, with an increasing number of urban Charging Schemes being considered, there is a need to create relevant standards from the above lists and hence make it easier for suppliers to offer equipment and services to meet the requirements.
Področje projekta (slovensko): To tehnično poročilo analizira zahteve za DSRC mestno plačilno točko, vključno z naslednjimi zadevami: - temeljne zahteve in funkcionalnosti, ki morajo biti zagotovljene znotraj DSRC opreme v okviru mesta; - potencialna estetska posledica; - kako obvladovati različne prometne pogoje v mestnih področjih; - nastanitev raznolikih uporabnikov cest; - potencialna potreba po naslavljanju zelo spremenljive topologije; - številne vrste izzivov pri postavitvi; - zmanjševanje vpliva E-M motenj; - kako zagotoviti interoperabilnost s sistemi, ki se ne nahajajo v mestu (npr. avtoceste, sistemi mestnih trgov, ročni čitalniki, itd); - kako zmanjšati in, če je možno, ne vplivati na OBE načrt; - odnosi do ostalih obstoječih standardov na tem področju; - kako zagotoviti mednarodne zahteve za zdravje in varnost; - širši pomen politik, ki jih morajo nasloviti mestna središča poleg spopadanja z zgostitvami prometa. Fizična lokacija in konfiguracija postavitve predstavlja kompromis med potrebami DSRC transakcije, lokalnega elektromagnetnega okolja in lokalnega obstoječega zgrajenega okolja nad in pod zemljo. Mestni plačilni sistem, katerega del je element DSRC, bo potrebno vključiti znotraj širšega socialnega in transportnega političnega konteksta. Prepoznano je, da vsi gornji elementi niso primerni za standard, niti industrija ne bo zainteresirana za promocijo vseh gornjih tem. Vendar je z naraščajočim številom načrtov mestnega spreminjanja v obravnavi prisotna potreba po ustvarjanju ustreznih standardov za gornji seznam in tako olajšuje dobaviteljem, da ponudijo opremo in storitve, ki izpolnjujejo zahteve.

Najbolje prodajani standardi