SIST EN ISO 16484-5:2018

Oznaka standarda: SIST EN ISO 16484-5:2018
Koda projekta: 00247107
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Building automation and control systems (BACS) - Part 5: Data communication protocol (ISO 16484-5:2017)
Naslov (slovenski): Sistemi za avtomatizacijo stavb in regulacijo - 5. del: Protokol za izmenjavo podatkov (ISO 16484-5:2017)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 16484-5:2018 angleški jezik Active SIST-2M: 341.22 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: OGS - Ogrevanje, hlajenje in prezračevanje stavb
ICS: 35.240.67 97.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-05
Referenčna oznaka: EN ISO 16484-5:2017
Področje projekta (angleško): EN-ISO 16484-5 provides a comprehensive set of messages for conveying encoded binary, analog, and alphanumeric data between devices including, but not limited to: (a) hardware binary input and output values, (b) hardware analog input and output values, (c) software binary and analog values, (d) text string values, (e) schedule information, (f) alarm and event information, (g) files, and (h) control logic. This protocol models each building automation and control computer as a collection of data structures called "objects," the properties of which represent various aspects of the hardware, software, and operation of the device. These objects provide a means of identifying and accessing information without requiring knowledge of the details of the device's internal design or configuration.
Področje projekta (slovensko): EN-ISO 16484-5 nudi obsežen komplet sporočil za sporočanje šifriranih binarnih, analognih in alfanumeričnih podatkov med napravami, vključno z, a ne omejeno na: (a) binarne vhodne in izhodne vrednosti strojne opreme, (b) analogne vhodne in izhodne vrednosti strojne opreme, (c) binarne in analogne vrednosti programske opreme, (d) vrednosti besedilnih nizov, (e) informacije o razporedu, (f) informacije o alarmih in dogodkih, (g) datoteke in (h) nadzorno logiko. Ta protokol modelira vsako avtomatizacijo stavb in računalnik za regulacijo kot zbirko podatkovnih struktur, imenovanih »predmeti«, pri čemer njihove lastnosti predstavljajo različne vidike strojne in programske opreme ter delovanja naprave. Ti predmeti omogočajo identifikacijo in dostop do informacij, pri čemer ni zahtevano poznavanje podrobnosti notranje zasnove ali konfiguracije naprave.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN ISO 16484-5:2018/A1:2020 - Sistemi za avtomatizacijo stavb in regulacijo - 5. del: Protokol za izmenjavo podatkov - Dopolnilo A1 (ISO 16484-5:2017/Amd 1:2020) 01-jul-2020
Nadomešča SIST EN ISO 16484-5:2014 - Avtomatizacija stavb in sistemi za regulacijo - 5. del: Protokol izmenjave podatkov (ISO 16484-5:2014) 01-maj-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi