SIST EN 14025:2018

Oznaka standarda: SIST EN 14025:2018
Koda projekta: 00296094
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Tanks for the transport of dangerous goods - Metallic pressure tanks - Design and construction
Naslov (slovenski): Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Kovinske tlačne posode - Konstruiranje in izdelava
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 14025:2018 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: TLP - Tlačne posode
ICS: 13.300 23.020.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-nov-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-11
Referenčna oznaka: EN 14025:2018
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the minimum requirements for the design and construction of metallic pressure tanks having a maximum working or test pressure exceeding 50 kPa (0,5 bar), for the transport of dangerous goods by road and rail and sea. This European Standard includes requirements for openings, closures and structural equipment; it does not cover requirements of service equipment. For tanks for the transport of cryogenic liquids, EN 13530-1 and EN 13530-2 apply. NOTE 1 Design and construction of pressure tanks according to the scope of this European Standard are primarily subject to the requirements of RID/ADR, 6.8.2.1, 6.8.3.1 and 6.8.5, as relevant. In addition, the relevant requirements of RID/ADR, columns 12 and 13 of Table A to chapter 3.2, 4.3 and 6.8.2.4 apply. For the structural equipment subsections 6.8.2.2 and 6.8.3.2 apply, as relevant. The definitions of RID/ADR 1.2.1 are referred to. For portable tanks see also Chapter 4.2 and Sections 6.7.2 and 6.7.3 of RID and ADR. In addition, the relevant requirements of RID/ADR, columns 10 and 11 of Table A to Chapter 3.2, 4.2, 6.7.2 and 6.7.3 apply. The paragraph numbers above relate to the 2013 issue of RID/ADR which are subject to regular revisions. This can lead to temporary non-compliances with EN 14025. It is important to know that requirements of RID/ADR take precedence over any clause of this standard. NOTE 2 This standard is applicable to liquefied gases including LPG, however for a dedicated LPG standard see EN 12493. If not otherwise specified, provisions which take up the whole width of the page apply to all kind of tanks. Provisions contained in a single column apply only to: road and rail pressure tanks according to RID/ADR chapter 6.8 (left-hand column); portable tanks according to RID/ADR chapter 6.7 (right-hand column).
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa minimalne zahteve za konstruiranje in izdelavo kovinskih tlačnih posod z najvišjim delovnim ali preskusnim tlakom nad 50 kPa (0,5 bara) za prevoz nevarnega blaga po cesti, železnici in morju. Ta evropski standard zajema zahteve za odprtine, zaključke in strukturno opremo; ne vključuje zahtev za obratovalno opremo. Za posode za prevoz kriogenih tekočin se uporabljata standarda EN 13530-1 in EN 13530-2. OPOMBA 1: Za zasnovo in izdelavo tlačnih posod v skladu s področjem uporabe tega evropskega standarda se prvotno uporabljajo zahteve določb RID/ADR, točke 6.8.2.1, 6.8.3.1 in 6.8.5, kot je ustrezno. Poleg tega veljajo ustrezne zahteve določb RID/ADR, stolpca 12 in 13 preglednice A za poglavja 3.2, 4.3 in 6.8.2.4. Za strukturno opremo se uporabljata pododdelka 6.8.2.2 in 6.8.3.2. Navedene so definicije določbe RID/ADR 1.2.1. Za prenosne posode glejte tudi poglavje 4.2, oddelka 6.7.2 in 6.7.3 določb RID in ADR. Poleg tega veljajo ustrezne zahteve določb RID/ADR, stolpca 10 in 11 preglednice A za poglavja 3.2, 4.2, 6.7.2 in 6.7.3. Zgornje številke odstavkov veljajo za izdajo RID/ADR iz leta 2013 in so predmet rednih revizij. To lahko povzroči začasno neskladnost s standardom EN 14025. Upoštevati je treba, da imajo zahteve RID/ADR prednost pred katero koli točko tega standarda. OPOMBA 2: Ta standard se uporablja za utekočinjene pline, vključno z utekočinjenim naftnim plinom (LPG), vendar za ustrezni standard za LPG glej EN 12493. Če ni navedeno drugače, se določbe, ki so navedene na celotni širini strani, uporabljajo za vse vrste posod. Določbe v posameznih stolpcih se uporabljajo samo za: – cestne in železniške tlačne posode v skladu s poglavjem RID/ADR 6.8 (stolpec na levi strani); – prenosne posode v skladu s poglavjem RID/ADR 6.7 (stolpec na desni strani).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 14025:2013+A1:2016 - Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Kovinske tlačne posode - Konstruiranje in izdelava (vključno z dopolnilom A1) 01-nov-2018
Revidiran SIST EN 14025:2018/oprA1:2020 - Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Kovinske tlačne posode - Konstruiranje in izdelava 01-jan-2020
Popravljen z SIST EN 14025:2018/AC:2020 - Cisterne za prevoz nevarnega blaga - Kovinske tlačne posode - Konstruiranje in izdelava - Popravek AC 01-maj-2020


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi