SIST EN 1176-1:2018

Oznaka standarda: SIST EN 1176-1:2018
Koda projekta: 00136336
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Playground equipment and surfacing - Part 1: General safety requirements and test methods
Naslov (slovenski): Oprema in podloge otroških igrišč - 1. del: Splošne varnostne zahteve in preskusne metode
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1176-1:2018 angleški jezik Active SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: SPO - Šport
ICS: 97.200.40
Status: V prevajanju
Objavljen: 01-Jan-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-01
Referenčna oznaka: EN 1176-1:2017
Področje projekta (angleško): This part of EN 1176 specifies general safety requirements for permanently installed public playground equipment and surfacing. Additional safety requirements for specific pieces of playground equipment are specified in subsequent parts of this standard.This part of EN 1176 covers playground equipment for all children. It has been prepared with full recognition of the need for supervision of young children and of less able or less competent children. The purpose of this part of EN 1176 is to ensure a proper level of safety when playing in, on or around playground equipment, and at the same time to promote activities and features known to benefit children because they provide valuable experiences that will enable them to cope with situations outside the playground. This part of EN 1176 is applicable to playground equipment intended for individual and collective use by children, but excluding adventure playgrounds. It is also applicable to equipment and units installed as children's playground equipment although they are not manufactured as such, but excludes those items defined as toys in EN 71 and the Toys Safety Directive. NOTE Adventure playgrounds are fenced, secured playgrounds, run and staffed in accordance with the widely accepted principles that encourage children's development and often use self-built equipment with the exception of those items which have been commercially sourced. This part of EN 1176 specifies the requirements that will protect the child from hazards that he or she may be unable to foresee when using the equipment as intended, or in a manner that can be reasonably anticipated. The use of electricity in play equipment, either as a play activity or as a motive force, is outside the scope of this standard. The attention of users is drawn to European and local national standards and regulations which must be complied with when using electricity.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda EN 1176 določa splošne varnostne zahteve za trajno vgrajeno javno opremo in podloge otroških igrišč . Dodatne varnostne zahteve za določene dele opreme za otroška igrišča so opredeljene v nadaljnjih delih tega standarda. Ta del standarda EN 1176 zajema opremo za otroška igrišča za vse otroke. Pripravljen je bil z upoštevanjem potrebe po nadzoru majhnih otrok in manj sposobnih ali manj zmožnih otrok. Namen tega dela standarda EN 1176 je zagotoviti ustrezno raven varnosti med igranjem v ali na opremi ali okoli nje ter hkrati spodbujati dejavnosti in lastnosti, za katere je znano, da koristijo otrokom, ker ponujajo dragocene izkušnje, ki jim bodo pomagale pri reševanju situacij izven otroškega igrišča. Ta del standarda EN 1176 se uporablja za opremo otroških igrišč, ki je namenjena za individualno in skupinsko rabo otrok, vendar ne zajema doživljajskih igrišč. Uporablja se tudi za opremo in enote, ki so nameščene kot oprema za otroška igrišča, čeprav niso izdelane za ta namen, vendar ne zajema elementov, ki so opredeljeni kot igrače v standardu EN 71 in direktivi o varnosti igrač. OPOMBA: Doživljajska igrišča so ograjena, zavarovana igrišča, ki jih vodi osebje v skladu s splošno sprejetimi načeli, ki spodbujajo razvoj otrok in pogosto uporabljajo opremo, ki jo zgradimo sami, z izjemo komercialnih elementov. Ta del standarda EN 1176 določa zahteve, ki bodo otroka zaščitile pred nevarnostmi, ki jih morda ne more predvideti med uporabo opreme v skladu z njeno predvideno uporabo ali na način, ki ga je mogoče razumno pričakovati. Uporaba elektrike pri igralni opremi – kot igralna dejavnost ali kot pogonska moč – ne sodi na področje uporabe tega standarda Pri uporabi elektrike morajo biti uporaba le-te v skladu z evropskimi in lokalnimi nacionalnimi standardi in predpisi.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 1176-1:2008 - Oprema in podloge otroških igrišč - 1. del: Splošne varnostne zahteve in preskusne metode 01-Jan-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi