SIST EN 17181:2019

Oznaka standarda: SIST EN 17181:2019
Koda projekta: 00019509
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Lubricants - Determination of aerobic biological degradation of fully formulated lubricants in an aqueous solution - Test method based on CO2-production
Naslov (slovenski): Maziva - Določevanje aerobne biološke razgradnje polno formuliranih maziv v vodni raztopini - Preskusna metoda, ki temelji na proizvodnji CO2
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 17181:2019 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi
ICS: 75.100
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Apr-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-04
Referenčna oznaka: EN 17181:2019
Področje projekta (angleško): This standard specifies a procedure for determining the degree of aerobic degradation of fully formulated lubricants. The organic material in a fully formulated lubricant is exposed in a synthetic aqueous medium under laboratory conditions to an inoculum from activated sludge. Biodegradation resulting in mineralisation of the organic material can be determined by measuring released CO2 in a total organic carbon (TOC-) analyser. The above mentioned method applies to fully formulated lubricants which a) are water-soluble, non-water soluble or emulsifiable b) are not toxic and not inhibitory to the test microorganisms at the test concentration. The presence of inhibitory effects can be determined
Področje projekta (slovensko): Ta standard določa postopek za določanje stopnje aerobne razgradnje polno formuliranih maziv. Organski material v polno formuliranem mazivu je v sintetičnem vodnem mediju pod laboratorijskimi pogoji izpostavljen inokulumu iz aktivnega blata. Biološko razgradnjo, ki povzroča mineralizacijo organskega materiala, je mogoče določiti z merjenjem sproščenega CO2 v analizatorju skupnega organskega ogljika (TOC). Zgoraj navedena metoda velja za polno formulirana maziva, ki a) so topna v vodi, niso topna v vodi ali emulzivna; b) niso strupena in niso zaviralna za preskusne mikroorganizme pri preskusni koncentraciji. Določiti je mogoče prisotnost zaviralnih učinkov.

Najbolje prodajani standardi