SIST-TP CEN/TR 15589:2014

Oznaka standarda: SIST-TP CEN/TR 15589:2014
Koda projekta: 00138195
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Non destructive testing - Code of practice for the approval of NDT personnel by recognised third party organisations under the provisions of Directive 97/23/EC
Naslov (slovenski): Neporušitvene preiskave - Pravila dobre prakse za odobritev osebja za neporušitvene preiskave v imenovanih neodvisnih organih v okviru zahtev direktive 97/23/ES
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP CEN/TR 15589:2014 angleški jezik Active SIST-C: 45.98 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PKG - Preskušanje kovinskih gradiv
ICS: 03.100.30 19.100
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-07
Področje projekta (angleško): CEN/TR 15589 provides a methodology for approval of NDT personnel under the provisions of Directive 97/23/EC, Annex 1, section 3.1.3. The provisions of Guideline 6/13 are detailed herein to ensure a consistent approach and a high level of confidence in the approval of NDT personnel by RTPO’s through widespread adoption of the criteria and approval processes detailed herein. A flow diagram illustrating this methodology is presented in Annex A.
Področje projekta (slovensko): Standard CEN/TR 15589 podaja metodologijo za odobritev osebja za neporušitvene preiskave v skladu z določbami oddelka 3.1.3 Priloge 1 direktive 97/23/EC. Določbe smernice 6/13 so navedene v tem standardu z namenom zagotavljanja doslednosti pri izvajanju pristopa in visokega nivoja samozavesti pri odobritvi osebja za neporušitvene preiskave, ki ga izvajajo organizacije RTPO, s splošnim sprejetjem kriterijev in odobritvenih procesov, ki so opisani v tej smernici. Dodatek A vsebuje diagram poteka, ki prikazuje to metodologijo.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST-TP CEN/TR 15589:2007 - Neporušitveno preskušanje - Pravila dobre prakse za odobritev osebja za neporušitvene preiskave v imenovanih neodvisnih organih v okviru zahtev direktive 97/23/ES 01-jul-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi