SIST EN 1870-15:2012

Oznaka standarda: SIST EN 1870-15:2012
Koda projekta: 00142142
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Safety of woodworking machines - Circular sawing machines - Part 15: Multi-blade cross-cut sawing machines with integrated feed of the workpiece and manual loading and/or unloading
Naslov (slovenski): Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 15. del: Večlistne krožne žage za prečni rez z mehanskim pomikom obdelovanca in ročnim podajanjem in/ali odvzemom
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1870-15:2012 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 25.080.60 79.120.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-12
Referenčna oznaka: EN 1870-15:2012
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies all requirements and/or measures to reduce the hazards and limit the risks on multi-blade cross-cut sawing machines (with minimum two saw unit) with integrated feed of the work-piece and manual loading and/or unloading fitted with a saw blade drive motor for each saw unit, hereinafter referred to as “machines”, designed to cut solid wood, chipboard, fibreboard, plywood and also these materials where they are covered with plastic edging and/or plastic/light alloy laminates, when they are used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer including reasonably foreseeable misuse. This document deals with all significant hazards, hazardous situations and events which are relevant to these machines as stated in Clause 4. It does not deal with any hazards relating to the mechanical loading and/or unloading of the work-piece or which result from the combination of the machine with any other. This document does not cover machines designed for climb cutting (see 3.2.10). The requirements of this document apply to all machines whatever their method of control e.g. electromechanical and/or electronic and/or pneumatic. This document is not applicable to multi-blade cross-cut sawing machines with integrated feed of the workpiece and manual loading and/or unloading which are manufactured before the date of its publication as EN.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa vse zahteve in/ali ukrepe za zmanjšanje tveganj ter omejuje tveganje pri večlistnih krožnih žagah za prečni rez (z najmanj dvema rezalnima enotama) z mehanskim pomikom obdelovanca in ročnim podajanjem in/ali odvzemom, opremljene s pogonskim motorjem za vsako rezalno enoto, v nadaljnjem besedilu »stroji«, ki so namenjene za rezanje polnega lesa, ivernih plošč, vlaknenih plošč, vezanih plošč in teh materialov, prevlečenih s plastično obrobo in/ali plastjo iz plastike/lahkih zlitin, ter se uporabljajo v skladu z namenom in pod pogoji, ki jih je predvidel proizvajalec, vključno z razumno predvideno nepravilno uporabo. Ta dokument opisuje vsa večja tveganja, nevarne situacije in dogodke, ki se nanašajo na te stroje, kot je navedeno v točki 4. Ne opisuje nobenih tveganj, ki se nanašajo na mehansko podajanje in/ali odvzem obdelovancev ali izhajajo iz uporabe stroja z drugim strojem. Ta dokument ne pokriva strojev, namenjenih za rezanje navzgor (glejte 3.2.10). Zahteve tega dokumenta veljajo za vse stroje, ne glede na njihov način upravljanja, npr. elektromehansko in/ali elektronsko in/ali pnevmatsko. Ta dokument ne velja za večlistne krožne žage za prečni rez z mehanskim pomikom obdelovanca in ročnim podajanjem in/ali odvzemom, ki so bile izdelane, preden je bil objavljen kot standard EN.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 1870-15:2005+A1:2009 - Varnost lesnoobdelovalnih strojev - Krožne žage - 15. del: Večlistne krožne žage (čelilniki) z mehanskim pomikom obdelovanca in ročnim podajanjem in/ali odvzemom 01-dec-2012


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi