SIST EN 536:2015

Oznaka standarda: SIST EN 536:2015
Koda projekta: 00151399
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Road construction machines - Mixing plants for road construction materials - Safety requirements
Naslov (slovenski): Stroji za gradnjo cest - Oprema za mešanje materialov za gradnjo cest - Varnostne zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 536:2015 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 91.220 93.080.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-10
Referenčna oznaka: EN 536:2015
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the safety requirements applicable to stationary and relocatable mixing plants for the production of materials (e.g. hot-mix asphalt, cold-mix asphalt, cement gravel) used for the construction and maintenance of traffic routes (roads, highways, sidewalks, airfields, etc.) water retaining works, dam walls, culverts, etc. This European Standard applies to the following types of mixing plant: a) hot Asphalt mixing plant; b) cold mixing plant (e.g. for production of cement gravel, cold mix asphalt); c) mixing plant for bituminous or non-bituminous reclaimed materials; d) mixing plant for mastic asphalt, also including natural asphalt. Machines moving during the working process (e.g. mobile mastic asphalt mixers) and crushers are not covered by this European Standard. Those types of asphalt mixing plants can also be combined or enlarged by additional installations (e.g. Plant for storage of binders (e.g. bituminous, synthetic, vegetal). This European Standard deals with all significant hazards pertinent to mixing plants, when they are used as intended and under the conditions of misuse which are reasonably foreseen by the manufacturer (see Clause 4). This European Standard specifies the appropriate technical measures to eliminate or reduce risks arising from the significant hazards. This European Standard does not apply to machines for the production of cement concrete and mortar as covered in EN 12151. This European Standard does not deal with hazards caused by flammable gases. As soon as information is available it will be included. This European Standard is not applicable to mixing plants for road construction materials, which are manufactured before the date of publication of this European Standard by CEN.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa varnostne zahteve za stacionarno in premično opremo za mešanje za izdelavo materialov (npr. vroča asfaltna masa, hladna asfaltna masa, cement–gramoz), ki se uporabljajo za gradnjo in vzdrževanje prometnih poti (cest, avtocest, pločnikov, letališč itd), struktur za zadrževanje vode, sten jezov, kanalov itd. Ta evropski standard se uporablja za naslednje vrste opreme za mešanje materialov: a) oprema za mešanje vročega asfalta; b) oprema za mešanje hladnega materiala (npr. za mešanico cement–gramoz, hladen asfalt); c) oprema za mešanje bitumenskih in nebitumenskih ponovno uporabljenih materialov; d) oprema za mešanje litega asfalta, vključno z naravnim asfaltom. Stroji, ki se premikajo med delovnim postopkom (npr. premična oprema za mešanje litega asfalta) in drobilci niso del tega evropskega standarda. Te tipe opreme za mešanje asfalta je mogoče združiti ali povečati z dodatnimi namestitvami (npr. obrat za shranjevanje veziv, npr. bitumenskih, sintetičnih, rastlinskih). Ta evropski standard opisuje vsa večja tveganja, povezana z opremo za mešanje, kadar se ta uporablja v skladu s svojim namenom in pod pogoji pričakovane nepravilne uporabe, ki jih določa proizvajalec (glej točko 4). Ta evropski standard določa ustrezne tehnične ukrepe za odpravljanje ali zmanjšanje tveganj, ki nastanejo pri resnih nevarnostih. Ta evropski standard se ne uporablja za stroje za izdelavo cementnega betona in malte, kot je to opredeljeno v standardu EN 12151. Ta evropski standard ne obravnava tveganj zaradi vnetljivih plinov. Informacije bodo vključene takoj, ko bodo na voljo. Ta evropski standard se ne uporablja za obrate za mešanje materialov za gradnjo cest, izdelane pred izdajo tega evropskega standarda s strani CEN.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 536:2000 - Road construction machines - Asphalt mixing plants - Safety requirements 01-Oct-2015
Nadomešča SIST EN 536:2000 - Road construction machines - Asphalt mixing plants - Safety requirements 08-Jun-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi