SIST EN 15877-2:2014

Oznaka standarda: SIST EN 15877-2:2014
Koda projekta: 00256351
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Rail applications - Markings on railway vehicles - Part 2: External markings on coaches, motives power units, locomotives and on track machines
Naslov (slovenski): Železniške naprave - Oznake na železniških vozilih - 2. del: Zunanje oznake na potniških vagonih, motornih garniturah, lokomotivah in motornih vozilih za posebne namene
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 15877-2:2014 angleški jezik Active SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IŽNP - Železniške naprave
ICS: 01.075 45.060.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jul-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-07
Referenčna oznaka: EN 15877-2:2013
Področje projekta (angleško): This part of the standard identifies the information required to be marked on coaches, motive power units, locomotives and On Track Machines, relating to their technical and operational characteristics. It defines the characteristics of these markings, the requirements pertaining to their presentation, their shape and position on a vehicle and their meaning. Some markings are accompanied with note(s) where appropriate. Service markings relating to passenger information are not addressed by this standard. The provisions of this standard cover external markings on vehicles as required by: - The EU TSIs; - The COTIF regulations equivalent to the TSIs. In addition to the markings shown in this standard, there might be other markings and text applied to these vehicles, e.g. instructions and warnings concerning the use of equipment specific to the vehicle. Such additional markings are not in contravention of this standard provided they do not interfere with, create ambiguity or in any other way affect the markings in this standard. The standard is applicable to all railway motive power units, coaches, baggage and mail vans intended to be included in passenger trains, locomotives and On Track Machines operating within and between Member States of the European Union, the European Economic Area Member States and States which are member of OTIF (Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail) and it satisfies the legal requirements within these institutions.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda določa, katere informacije morajo biti navedene na potniških vagonih, motornih garniturah, lokomotivah in motornih vozilih za posebne namene glede njihovih tehničnih in funkcijskih značilnosti. Določa značilnosti teh oznak, zahteve glede njihove predstavitve, oblike in položaja na vozilu ter njihov pomen. Kadar je primerno, se nekaterim oznakam priložijo opombe. Ta standard ne obravnava storitvenih oznak, ki so povezane z informacijami za potnike. Določila tega standarda zajemajo zunanje oznake na vozilih, kot jih zahtevajo: – tehnične specifikacije za interoperabilnost v EU; – določila Konvencije o mednarodnem železniškem prometu (COTIF), enakovredna tehničnim specifikacijam za interoperabilnost. Poleg oznak, ki so vključene v ta standard, so lahko na teh vozilih prikazane druge oznake in besedila, npr. navodila in opozorila glede uporabe opreme, ki je specifična za vozilo. Takšne dodatne oznake niso v nasprotju s tem standardom, če ne posegajo vanj, ustvarjajo dvoumnosti ali na kakršen koli način vplivajo na oznake v tem standardu. Ta standard zajema vse motorne garniture, potniške vagone, prtljažne in poštne vagone, namenjene za potniške vlake, lokomotive ter motorna vozila za posebne namene, ki se uporabljajo znotraj držav članic Evropske unije ali med njimi, v državah članicah Evropskega gospodarskega prostora in državah, ki so članice Medvladne organizacije za mednarodni železniški promet (OTIF), ter ustreza pravnim zahtevam v teh institucijah.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN 15877-2:2014/oprA1:2021 - Železniške naprave - Oznake na železniških vozilih - 2. del: Zunanje oznake na potniških vagonih, motornih garniturah, lokomotivah in motornih vozilih za posebne namene - Dopolnilo A1 01-Jan-2020


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi