SIST-TS CEN/TS 16238:2011

Oznaka standarda: SIST-TS CEN/TS 16238:2011
Koda projekta: 00331083
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Postal services - Open Interface between Machine Control and Reading Coding System - MC/RC-Interface
Naslov (slovenski): Poštne storitve - Odprti vmesnik med strojnim procesorjem in bralnim kodirnim sistemom - Vmesnik MC/RC
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CEN/TS 16238:2011 angleški jezik Active SIST-O: 140.36 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 03.240 35.200
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Nov-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-11
Referenčna oznaka: CEN/TS 16238:2011
Področje projekta (angleško): This Technical Specification describes the “Open Standard Interface between Image Processor, Machine Control and Image Controller” (IP/MC/IC Interface) in the context of postal automation equipment. The following architectural overview is the basis for this interface standardization: It was agreed to unify the interfaces between a) Image Processor and Image Controller, b) Image Processor and Machine Control and c) Machine Control and Image Controller and to produce one common specification for this so-called IP/MC/IC Interface. The communication partners of this interface will be called Machine or Machine Control (MC) on the one side and Reading/Coding (RC) System on the other side. There may be several instances of this interface, depending on the implementation of the MC and the connected RC. NOTE interfaces for synchronizing the lifted images with their mailpiece_IDs provided by the machine are not shown in the figure above and are not subject of standardization within the first release of this interface. From the customer point of view the following two scenarios are relevant. The systems MACHINE and RC SYSTEM are to be considered as "black boxes" thus not detailing internal system structure and interfaces. 1) The Machine already includes Camera and Image Processor and will be connected to a 3rd-party RC System including Image Controller and Enrichment Devices. 2) The Machine will be connected to a 3rd-party RC System including Camera, Image Processor, Image Controller and Enrichment Devices. The Camera and (possibly) the Image Processor will have to be mechanically integrated into the machine. NOTE The camera can be provided by any 3rd-party. This should not impede on the IP/MC/IC interfaces ! This standard is arranged under 4 main clauses as described in Figure 4. - UCM (Use Case Model) describes the use cases for the IP/MC/IC Interface using sequence diagrams with messages. - IDD (Interface Design Description) defines the data model (...)
Področje projekta (slovensko): Ta tehnična specifikacija opisuje »odprti standardni vmesnik med slikovnim procesorjem, strojnim procesorjem in slikovnim krmilnikom« (vmesnik IP/MC/IC) v zvezi s poštno avtomatizirano opremo. Dogovorjeno je bilo, da bi poenotili vmesnike med a) slikovnim procesorjem in slikovnim krmilnikom, b) slikovnim procesorjem in strojnim procesorjem in c) strojnim procesorjem in slikovnim krmilnikom ter izdelali eno skupno specifikacijo za ta tako imenovani vmesnik IP/MC/IC. Komunikacijski partnerji tega vmesnika se bodo imenovali stroj ali strojni procesor (MC) na eni strani in bralni kodirni sistem (RC) na drugi strani. Obstaja lahko več primerkov tega vmesnika, odvisno od izvedbe MC in povezanega RC. Z vidika stranke sta pomembna naslednja dva scenarija. Sistem STROJ in SISTEM RC se štejeta za »črni skrinjici«, zato ni podrobne opredelitve notranje strukture sistema in vmesnikov.

Najbolje prodajani standardi