SIST EN 61360-2:2013

Oznaka standarda: SIST EN 61360-2:2013
Koda projekta: 21619
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Standard data element types with associated classification scheme for electric components - Part 2: EXPRESS dictionary schema (IEC 61360-2:2012)
Naslov (slovenski): Tipi standardnih podatkovnih elementov s pripadajočo klasifikacijsko shemo za električne sestavne dele - 2. del: Shema slovarja EXPRESS (IEC 61360-2:2012)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61360-2:2013 angleški jezik Active SIST-R: 159.72 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EDO - Elektrotehniška dokumentacija
ICS: 29.100.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-03
Referenčna oznaka: EN 61360-2:2013
Področje projekta (angleško): This part of IEC 61360 series provides a formal model for data according to the scope as given in IEC 61360-1 and ISO 13584-42, and thus provides a means for the computersensible representation and exchange of such data. The intention is to provide a common information model for the work of IEC SC3D and ISO TC184/SC4, thus allowing for the implementation of dictionary systems dealing with data delivered according to either of the standards elaborated by both committees. The scope of this part of IEC 61360 is the common ISO/IEC dictionary schema based on the intersection of the scopes of the two base standards IEC 61360-1 and ISO 13584-42. The presented EXPRESS model represents a common formal model for the two standards and facilitates a harmonization of both. The IEC 61360-2 forms the master document. ISO 13584-42 contains a copy of the IEC 61360-2 EXPRESS model in an informative annex In a number of clauses, where the common EXPRESS model allows more freedom, IEC has defined more restrictions which are found in the methodology part of IEC 61360-1. Two schemas are provided in this part of IEC 61360 defining the two options that may be selected for an implementation. Each of these options is referred to as a conformance class. The ISO13584_IEC61360_dictionary_schema2 provides for modelling and exchanging technical data element types with associated classification scheme used in the data element type definitions. It constitutes conformance class 1 of this part of IEC 61360. The ISO13584_IEC61360_language_resource_schema provides resources for permitting strings in various languages. It has been extracted from the dictionary schema, since it could be used in other schemata. It is largely based on the support_resource_schema from ISO 10303-41:2000, and can be seen as an extension to that. It allows for the usage of one specific language throughout an exchange context (physical file) without the overhead introduced when multiple languages are used. When used together with ISO 10303-21, each schema defines one single exchange format. The exchange format defined by conformance class 1 is fully compatible with the ISO 13584 series.
Področje projekta (slovensko): Ta del serije standardov IEC 61360 podaja uradni model za podatke v skladu z obsegom, ki je podan v IEC 61360-1 in ISO 13584-42, ter tako podaja sredstvo za smiseln računalniški prikaz in izmenjavo takih podatkov. Cilj je podati splošen informacijski model za delo IEC SC3D in ISO TC184/SC4, kar dovoljuje implementacijo slovarskih sistemov, ki se ukvarjajo s podatki, dostavljenimi glede na katerega koli od standardov, ki jih pripravljata oba odbora. Področje uporabe tega dela standarda IEC 61360 je splošna shema slovarja ISO/IEC, ki je osnovana na presečišču področij uporabe temeljnih standardov IEC 61360-1 in ISO 13584-42. Predloženi model EXPRESS predstavlja skupni formalni model za dva standarda in omogoča harmonizacijo obeh standardov. Standard IEC 61360-2 tvori glavni dokument. ISO 13584-42 v informativni prilogi vsebuje kopijo modela IEC 61360-2 EXPRESS. V številnih členih, v katerih splošni model EXPRESS dovoljuje več svobode, je IEC določil več omejitev, ki so v metodološkem delu standarda IEC 61360-1. V tem delu standarda IEC 61360 sta podani dve shemi, ki določata dve možnosti, ki sta na voljo za implementacijo. Vsaka od teh možnosti je navedena kot razred skladnosti. Shema slovarja ISO13584_IEC61360_dictionary_schema2 je namenjena modeliranju in izmenjavi tipov tehničnih podatkovnih elementov s povezano klasifikacijsko shemo, ki se uporablja v opredelitvah tipov podatkovnih elementov. Predstavlja razred skladnosti 1 tega dela standarda IEC 61360. Shema jezikovnega vira ISO13584_IEC61360_language_resource_schema podaja sredstva za dopuščanje nizov v različnih jezikih. Izvzeta je bila iz slovarske sheme, ker se lahko uporablja v drugih shemah. V veliki meri je osnovana na shemi support_resource_schema iz standarda ISO 10303-41:2000 in se lahko obravnava kot njegov dodatek. Omogoča uporabo enega določenega jezika v celotnem menjalnem kontekstu (fizična datoteka) brez stroškov, ki nastanejo pri uporabi več jezikov. Ko se uporablja skupaj s standardom ISO 10303-21, vsaka shema določa eno samo menjalno obliko. Ta menjalna oblika, ki je določena z razredom skladnosti 1, je popolnoma skladna s serijo ISO 13584.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 61360-2:2003 - Standardni tipi podatkovnih elementov s pripadajočo klasifikacijsko shemo za električne komponente – 2. del: Slovarska shema EXPRESS (IEC 61360- 2:2002) 01-mar-2013
Nadomešča SIST EN 61360-2:2003/A1:2004 - Standardni tipi podatkovnih elementov s pripadajočo klasifikacijsko shemo za električne komponente – 2. del: Slovarska shema EXPRESS (IEC 61360- 2:2002/A1:2003) 01-mar-2013
Revidiran SIST EN 61360-2:2003/A1:2004 - Standardni tipi podatkovnih elementov s pripadajočo klasifikacijsko shemo za električne komponente – 2. del: Slovarska shema EXPRESS (IEC 61360- 2:2002/A1:2003) 06-maj-2014
Revidiran SIST EN 61360-2:2003 - Standardni tipi podatkovnih elementov s pripadajočo klasifikacijsko shemo za električne komponente – 2. del: Slovarska shema EXPRESS (IEC 61360- 2:2002) 06-maj-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi