SIST EN ISO 12922:2013

Oznaka standarda: SIST EN ISO 12922:2013
Koda projekta: 00019335
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Lubricants, industrial oils and related products (class L) - Family H (Hydraulic systems) - Specifications for hydraulic fluids in categories HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR and HFDU (ISO 12922:2012)
Naslov (slovenski): Maziva, industrijska olja in sorodni proizvodi (skupina L) - Podskupina H (hidravlični sistemi) - Specifikacije za hidravlične tekočine kategorij HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR in HFDU (ISO 12922:2012)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 12922:2013 angleški jezik Withdrawn SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi
ICS: 75.120
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-Feb-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-02
Razveljavitev: 01-May-2020
Referenca razveljavitve: Sporocila 2020-05
Referenčna oznaka: EN ISO 12922:2012
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies the minimum requirements of unused fire-resistant and less-flammable hydraulic fluids for hydrostatic and hydrodynamic systems in general industrial applications. It is not intended for use in aerospace or power-generation applications, where different requirements apply. It provides guidance for suppliers and end users of these less hazardous fluids and to the manufacturers of hydraulic equipment in which they are used. Of the categories covered by ISO 6743-4, which classifies the different types of fluids used in hydraulic applications, only the following are detailed in this International Standard: HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR and HFDU. Types HFAE, HFAS, HFB, HFC and HFDR are “fire-resistant” fluids as defined by ISO 5598. Most HFDU fluids, while displaying an improvement in combustion behaviour over mineral oil, fall outside this definition and are more appropriately considered “less-flammable” fluids.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa minimalne zahteve za neuporabljene negorljive in manj vnetljive hidravlične tekočine za hidrostatične in hidrodinamične sisteme za splošno industrijsko uporabo. Ni namenjen uporabi v aeronavtiki ali proizvodnji električne energije, kjer veljajo druge zahteve. Podaja napotke za dobavitelje in končne uporabnike teh manj nevarnih tekočin ter za proizvajalce hidravlične opreme, v kateri se uporabljajo. Izmed kategorij, ki jih zajema standard ISO 6743-4, v katerem so razvrščene različne vrste tekočin, ki se uporabljajo v hidravličnih napravah, so v tem mednarodnem standardu so podrobneje opisane samo naslednje kategorije: HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR in HFDU. V skladu s standardom ISO 5598 so HFAE, HFAS, HFB, HFC in HFDR »negorljive« tekočine. Čeprav večina tekočin HFDU zgoreva težje kot mineralno olje, ne spadajo v okvir te opredelitve, zato je ustrezneje, da se obravnavajo kot »manj vnetljive« tekočine.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 12922:2002 - Maziva, industrijska olja in sorodni proizvodi (skupina L) - Podskupina H (hidravlični sistemi) - Specifikacije kategorij HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR in HFDU (ISO 12922:1999, vključuje tehnični popravek 1:2001) 01-Feb-2013
Nadomeščen z SIST EN ISO 12922:2020 - Maziva, industrijska olja in sorodni proizvodi (skupina L) - Podskupina H (hidravlični sistemi) - Specifikacije za hidravlične tekočine kategorij HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR in HFDU (ISO 12922:2020) 08-Jun-2022
Nadomešča SIST EN ISO 12922:2002 - Maziva, industrijska olja in sorodni proizvodi (skupina L) - Podskupina H (hidravlični sistemi) - Specifikacije kategorij HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR in HFDU (ISO 12922:1999, vključuje tehnični popravek 1:2001) 08-Jun-2022
Nadomeščen z SIST EN ISO 12922:2020 - Maziva, industrijska olja in sorodni proizvodi (skupina L) - Podskupina H (hidravlični sistemi) - Specifikacije za hidravlične tekočine kategorij HFAE, HFAS, HFB, HFC, HFDR in HFDU (ISO 12922:2020) 01-May-2020


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi