SIST EN 12312-1:2013

Oznaka standarda: SIST EN 12312-1:2013
Koda projekta: 00274078
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Aircraft ground support equipment - Specific requirements - Part 1: Passenger stairs
Naslov (slovenski): Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 1. del: Stopnice za potnike
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12312-1:2013 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 49.100
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-09
Referenčna oznaka: EN 12312-1:2013
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the technical requirements to minimise the hazards listed in Clause 4 which can arise during the commissioning, the operation and the maintenance of passenger stairs when used as intended, including misuse reasonably foreseeable by the manufacturer, when carried out in accordance with the specifications given by the manufacturer or his authorised representative. It also takes into account some requirements recognised as essential by authorities, aircraft and ground support equipment (GSE) manufacturers as well as airlines and handling agencies. This European Standard applies to: a) self-propelled stairs with seated driver; b) pedestrian controlled stairs; c) towable stairs equipped with powered means, e.g. for height adjustment, stabilisers; d) automatic levelling systems of stairs for embarking/disembarking of passengers. "Powered" should also be understood as manual effort stored in springs or hydraulic accumulators, etc., the dangerous action of which can be produced or can continue after the manual effort has ceased or directly applied manual effort for lifting or lowering loads. Those clauses of this standard that can apply may also be used as a guideline for the design of towable stairs without powered means. This European Standard does not establish additional requirements for the following: 1) persons falling out of an aircraft with the passenger stairs not in position; 2) hazards resulting from a moving stairway (escalator); 3) upper deck door access. This part of EN 12312 is not applicable to passenger stairs which are manufactured before the date of publication of this standard by CEN. This part of EN 12312 when used in conjunction with EN 1915-1, EN 1915-2, EN 1915-3 and EN 1915-4 provides the requirements for passenger stairs.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa tehnične zahteve za zmanjšanje nevarnosti, navedenih v točki 4, do katerih lahko pride pri začetku uporabe, delovanju in vzdrževanju stopnic za potnike pri namenski uporabi, vključno s pričakovano nepravilno uporabo, ki jo določi proizvajalec, ko jih v skladu s specifikacijami izvaja proizvajalec ali njegov zakoniti zastopnik. Upošteva tudi nekatere zahteve, ki jih organi, proizvajalci letal in podporne opreme na tleh, letalske družbe in agencije za oskrbo letal priznavajo za bistvene. Ta evropski standard se uporablja za: a) samohodne stopnice s sedečim voznikom; b) stopnice, ki jih upravitelj upravlja stoje; c) vlečene stopnice s pogonsko enoto, na primer za nastavitev višine, stabilizatorje; d) sisteme za samodejno izravnavanje stopnic za vkrcavanje/izkrcavanje potnikov. Pod »pogonsko« se razume tudi ročna sila, shranjena v vzmeteh ali hidravličnih akumulatorjih itd., katerih nevarno proizvajanje ali nadaljevanje delovanja je mogoče še po prenehanju ročnega proizvajanja sile ali neposredno uveljavljena ročna sila za dvigovanje ali spuščanje bremen. Primerne točke tega standarda je mogoče uporabiti tudi kot smernice za projektiranje vlečenih stopnic brez pogonske enote. Ta evropski standard ne določa dodatnih zahtev za naslednje: 1) padec oseb iz letala, ko stopnice za potnike niso nameščene; 2) nevarnosti, ki lahko nastanejo ob premikajočih se stopnicah (tekoče stopnice); 3) dostop do vrat zgornje etaže. Ta del standarda EN 12312 se ne uporablja za stopnice za potnike, izdelane, preden je CEN objavil ta standard. Ta del standarda EN 12312 skupaj z deli EN 1915-1, EN 1915-2, EN 1915-3 in EN 1915-4 določa zahteve za stopnice za potnike.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN 12312-1:2021 - Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 1. del: Stopnice za potnike 16-Sep-2020
Revidiran SIST EN 12312-1:2002+A1:2009 - Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 1. del: Stopnice za potnike 01-May-2010
Nadomešča SIST EN 12312-1:2002+A1:2009 - Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 1. del: Stopnice za potnike 08-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 12312-1:2002+A1:2009 - Podporna oprema na tleh za letalski promet - Posebne zahteve - 1. del: Stopnice za potnike 01-Sep-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi