SIST EN 15224:2012

Oznaka standarda: SIST EN 15224:2012
Koda projekta: 00362003
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Health care services - Quality management systems - Requirements based on EN ISO 9001:2008
Naslov (slovenski): Zdravstvene storitve - Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve na osnovi EN ISO 9001:2008
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 15224:2012 slovenski in angleški jezik Withdrawn SISTP-SM: 151.25 EUR
PDF
Papir
SIST EN 15224:2012 angleški jezik Withdrawn SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti
ICS: 03.100.70 11.020.01
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-dec-2012
Refer. št. objave: Sporocila 2012-12
Razveljavitev: 01-feb-2017
Referenca razveljavitve: Sporocila 2017-02
Referenčna oznaka: EN 15224:2012
Področje projekta (angleško): This European standard specifies requirements for a quality management system where an organization: a) needs to demonstrate its ability to consistently provide health care services that meet requirements from customers as well as applicable statutory and regulatory requirements, and professional standards b) aims to enhance customer satisfaction through the effective application of the system, including continual improvement of the management system, the clinical processes and the assurance of conformity to requirements related to the quality characteristics ; appropriate, correct care; availability; continuity of care; effectiveness; efficiency; equity; evidence/knowledge based care; patient centred care including physical, psychological and social integrity; patient involvement; patient safety and timelines/accessibility. Material products such as tissue, blood products, pharmaceuticals, cell culture products and medical devices have not been focused in the scope of the standard as they are regulated elsewhere. This European Standard is focused on requirements for clinical processes. Organizations that also include research or education processes, or both in their quality management system could use the requirements in this European Standard where applicable. This European Standard aims to adjust and specify the requirements, as well as the “product” concept and customer perspectives in EN ISO 9001:2008 to the specific conditions for health care where products are mainly services and customers are mainly patients. The focus of this European Standard is the clinical processes and their risk management in order to promote good quality health care.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard specificira zahteve za sistem vodenja kakovosti. Uporablja se, kadar organizacija: a) dokazuje svojo sposobnost, da dosledno izvaja storitve zdravstvenega varstva, ki izpolnjujejo zahteve strank, zahteve ustrezne zakonodaje in regulative ter profesionalne standarde, b) poskuša z učinkovito uporabo sistema povečati zadovoljstvo uporabnikov, vključno s stalnimi izboljšavami sistema upravljanja, kliničnih postopkov in zagotavljanja spoštovanja zahtev, povezanih z značilnostmi kakovosti; primerno, pravilno nego; dostopnost; stalnost nege; uspešnost; učinkovitost; pravičnost; nego, ki temelji na znanju/dokazih; nego, ki je osredotočena na bolnika in vključuje fizično, psihološko in socialno integriteto; vključenost bolnikov; varnost bolnikov in pravočasnost/dostopnost. Standard ne vsebuje izdelkov za tkiva in kri, farmacevtskih izdelkov, izdelkov celične kulture, medicinskih pripomočkov in drugih izdelkov, ker so regulirani drugje. Ta evropski standard se osredotoča na zahteve za klinične procese. Organizacije, ki v sistemu vodenja kakovosti vsebujejo raziskovalne in/ali izobraževalne postopke, lahko, kjer je mogoče, uporabijo zahteve iz tega evropskega standarda. Cilj tega evropskega standarda je, da določenim pogojem za zdravstveno varstvo prilagaja in določa zahteve, koncepte »izdelkov« in vidike strank iz standarda EN ISO 9001:2008, kjer so izdelki predvsem storitve in stranke bolniki. Standard se osredotoča na klinične postopke in upravljanje s tveganji pri njih, ker želi spodbujati dobro in kakovostno zdravstveno varstvo.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST-TS CEN/TS 15224:2006 - Zdravstvene storitve – Sistemi vodenja kakovosti – Vodilo za uporabo EN ISO 9001:2000 01-dec-2012
Nadomeščen z SIST EN 15224:2017 - Zdravstvene storitve - Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve na osnovi EN ISO 9001:2015 01-feb-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi