SIST EN 61850-6:2010

Oznaka standarda: SIST EN 61850-6:2010
Koda projekta: 21740
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Communication networks and systems for power utility automation - Part 6: Configuration description language for communication in electrical substations related to IEDs (IEC 61850-6:2009)
Naslov (slovenski): Komunikacijska omrežja in sistemi v postajah - 6. del: Jezik za opisovanje konfiguracije za komunikacijo v postajah z inteligentnimi elektronskimi napravami (IED) (IEC 61850-6:2009)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61850-6:2010 angleški jezik Active SIST-S: 173.03 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PSE - Procesni sistemi v energetiki
ICS: 29.240.30 33.200
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Apr-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-04
Referenčna oznaka: EN 61850-6:2010
Področje projekta (angleško): This part of IEC 61850 specifies a file format for describing communication-related IED (Intelligent Electronic Device) configurations and IED parameters, communication system configurations, switch yard (function) structures, and the relations between them. The main purpose of this format is to exchange IED capability descriptions, and SA system descriptions between IED engineering tools and the system engineering tool(s) of different manufacturers in a compatible way. The defined language is called System Configuration description Language (SCL). The IED and communication system model in SCL is according to IEC 61850-5 and IEC 61850-7-x. SCSM specific extensions or usage rules may be required in the appropriate parts. The configuration language is based on the Extensible Markup Language (XML) version 1.0 (see XML references in Clause 2). This standard does not specify individual implementations or products using the language, nor does it constrain the implementation of entities and interfaces within a computer system. This part of the standard does not specify the download format of configuration data to an IED, although it could be used for part of the configuration data.
Področje projekta (slovensko): Ta del IEC 61850 določa format datotek za opisovanje konfiguracije za komunikacijo v postajah z inteligentnimi elektronskimi napravami (IED) in IED parametrov, konfiguracije komunikacijskih sistemov, (funkcijske) strukture stikališč in odnose med njimi. Glavni namen tega formata je izmenjava opisov IED zmogljivosti in SA sistemskih opisov med IED inženirskimi orodji in enim ali več sistemskimi inženirskimi orodji različnih proizvajalcev na združljiv način. Definirani jezik se imenuje jezik za opisovanje konfiguracije sistemov (SCL). IED in model komunikacijskega sistema v SCL je v skladu z IEC 61850-5 in IEC 61850-7-x. V ustreznih delih se lahko zahtevajo SCSM posebne končnice ali pravila uporabe. Konfiguracijski jezik je osnovan na razširljivem označevalnem jeziku (XML) različica 1.0 (glej XML reference v Klavzuli 2). Ta standard ne določa posameznih implementacij ali proizvodov, ki uporabljajo jezik, niti ne omejuje implementacije entitet in vmesnikov znotraj računalniškega sistema. Ta del standarda ne določa oblike snemanja konfiguracijskih podatkov na IED, čeprav bi se lahko uporabljal za del konfiguracijskih podatkov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN 61850-6:2010/A1:2018 - Komunikacijska omrežja in sistemi v postajah - 6. del: Jezik za opisovanje konfiguracije za komunikacijo v postajah z inteligentnimi elektronskimi napravami (IED) - Dopolnilo A1 01-Dec-2018
Nadomešča SIST EN 61850-6:2005 - Komunikacijska omrežja in sistemi v postajah – 6. del: Jezik za opisovanje konfiguracije za komunikacijo v postajah z inteligentnimi elektronskimi napravami (IED) (IEC 61850-6:2004) 01-Apr-2010
Revidiran SIST EN 61850-6:2005 - Komunikacijska omrežja in sistemi v postajah – 6. del: Jezik za opisovanje konfiguracije za komunikacijo v postajah z inteligentnimi elektronskimi napravami (IED) (IEC 61850-6:2004) 05-Feb-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi