SIST EN 16831:2016

Oznaka standarda: SIST EN 16831:2016
Koda projekta: 00144316
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Tractors and machinery for agriculture and forestry - Safety - Format for reporting accidents
Naslov (slovenski): Traktorji ter kmetijski in gozdarski stroji - Varnost - Format za poročanje o nesrečah
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16831:2016 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo
ICS: 13.200 35.240.68 65.060.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-10
Področje projekta (angleško): This Europen Standard establishes a uniform format for reporting accidents where the following equipment is involved: - Agricultural and forestry tractors (NACE code 09.02.03.01) - Equipment fitted on tractors (e.g. a front - end loader) (NACE code 09.02.99.00) - Equipment mounted on the tractor (front and/or rear) (NACE code 09.02.99.00) - Equipment towed by tractors (trailers and machinery) (NACE code 09.02.04.99) - Self - propelled machinery (NACE 09.02.03.02) - Telescopic loaders (NACE code 09.02.03.02) - Lawn and gardening equipment (NACE code 09.02.99.00) - Powered hand - held machinery used in agriculture (NACE code 09.02.99.00) Accidents with this equipment during on - road use are also in the scope of this standard. Material handling machinery, other than telescopic loaders, and fixed stationary equipment are excluded from the scope of this standard. Equipment listed in the first clause, but used in another environment than agriculture or forestry is excluded from the scope of this standard. (e.g. tractors used on construction sites) All profiles of harmed persons shall be in the scope. There shall be no distinction/exemption between employers, employees, self-employed persons and bystanders.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa enotni format za poročanje o nesrečah, kjer je vpletena naslednja oprema: – kmetijski in gozdarski traktorji (koda NACE 09.02.03.01) – oprema, nameščena na traktorje (npr. sprednji/zadnji nakladalnik) (koda NACE 09.02.99.00) – oprema, montirana na traktor (sprednja in/ali zadnja) (koda NACE 09.02.99.00) – oprema, ki jo traktorji vlečejo (prikolice in stroji) (koda NACE 09.02.04.99) – stroji z lastnim pogonom (NACE 09.02.03.02) – teleskopski nakladalniki (koda NACE 09.02.03.02) – oprema za urejanje trate in vrta (koda NACE 09.02.99.00) – gnani ročno vodeni stroji, ki se uporabljajo v kmetijstvu (koda NACE 09.02.99.00) Nesreče s to opremo med uporabo na cesti prav tako spadajo na področje uporabe tega standarda. Stroji za upravljanje materialov, ki niso teleskopski nakladalniki, in fiksna stacionarna oprema ne spadajo na področje uporabe tega standarda. Oprema iz prve točke, ki se uporablja v okolju, ki ni kmetijstvo ali gozdarstvo, ne spada na področje uporabe tega standarda (npr. traktorji, ki se uporabljajo na gradbiščih). Vsi profili poškodovanih oseb spadajo na področje uporabe. Ni razlikovanja med delodajalci, zaposlenimi, samozaposlenimi osebami in drugimi navzočimi osebami.

Najbolje prodajani standardi