SIST EN 9115:2018

Oznaka standarda: SIST EN 9115:2018
Koda projekta: 04004231
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Quality Management Systems - Requirements for Aviation, Space and Defense Organizations - Deliverable Software (Supplement to EN 9100)
Naslov (slovenski): Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za organizacije za zračni promet, astronavtiko in obrambo - Dobavljivost programske opreme (dopolnilo k EN 9100)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 9115:2018 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 03.100.70 03.120.10 49.020 95.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Oct-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-10
Referenčna oznaka: EN 9115:2018
Področje projekta (angleško): The requirements of EN 9100 apply with the following clarification for software. This European standard supplements the EN 9100 standard requirements for deliverable software and contains quality management system requirements for organizations that design, develop, and/or produce deliverable software and services for the aviation, space, and defence industry. This includes, as required, support software that is used in the development and maintenance of deliverable software and services. The deliverable software may be stand-alone, embedded, mobile application, or loadable into a target computer This deliverable software may also be part of services (e.g., cloud environment, web hosted solutions or platforms). Where the use of Hardware Description Language (HDL) or high order language is utilized as the design source of electronic hardware [e.g., Application Specific Integrated Circuit (ASIC), Programmable Logic Device (PLD)]; the organization and customer, and/or supplier shall agree on the extent of applicability of this supplement. NOTE For airborne electronic hardware guidance, see RTCA/DO-254 or EUROCAE ED-80. For operations requirements, see EN 9100, clause 8. Where Commercial-Off-The-Shelf (COTS) or non-developmental software is integrated into a deliverable product, the organization and customer shall agree on the extent of applicability of this supplement. For the purposes of this document, the terms “product” and “software product” are considered synonymous. For the purposes of this document, the term “services” may be considered a product.
Področje projekta (slovensko): Zahteve EN 9100 se uporabljajo z naslednjimi pojasnitvami za programsko opremo. Ta evropski standard dopolnjuje zahteve standarda EN 9100 za dobavljivo programsko opremo in vsebuje zahteve sistema vodenja kakovosti za organizacije, ki oblikujejo, razvijajo in/ali proizvajajo dobavljivo programsko opremo in storitve za letalsko, vesoljsko in obrambno industrijo. To po potrebi vključuje podporno programsko opremo, ki se uporablja pri razvijanju in vzdrževanju dobavljive programske opreme in storitev. Dobavljiva programska oprema je lahko samostojna, vdelana, mobilna aplikacija ali pa jo je možno naložiti v ciljni računalnik. Ta dobavljiva programska oprema je lahko del storitev (npr., v oblaku, spletne rešitve ali platforme). Kjer se uporaba opisnega jezika za strojno opremo (HDL) ali jezika visokega razreda uporablja kot vir oblikovanja elektronske strojne opreme (npr. integrirana vezja za določen namen (ASIC), logična naprava z možnostjo programiranja (PLD)), se morata organizacija in potrošnik in/ali dobavitelj strinjati o obsegu uporabnosti tega dodatka. OPOMBA Za smernice glede elektronske opreme v zraku glejte RTCA/DO-254 ali EUROCAE ED-80. Za zahteve za obratovanje glejte standard EN 9100, točka 8. Kjer je v dobavljivi izdelek vdelana kupljena komercialna (COTS) ali nerazvojna programska oprema, se morata organizacija in potrošnik strinjati o obsegu uporabnosti tega dodatka. Za namene tega dokumenta sta izraza »izdelek« in »programski izdelek« enakovredna. V tem dokumentu izraz »storitve« lahko pomeni izdelek.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 9115:2013 - Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za organizacije za zračni promet, astronavtiko in obrambo - Dobavljivost programske opreme (Dopolnilo k EN 9100) 27-Sep-2017
Nadomešča SIST EN 9115:2013 - Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za organizacije za zračni promet, astronavtiko in obrambo - Dobavljivost programske opreme (Dopolnilo k EN 9100) 08-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 9115:2013 - Sistemi vodenja kakovosti - Zahteve za organizacije za zračni promet, astronavtiko in obrambo - Dobavljivost programske opreme (Dopolnilo k EN 9100) 15-Jul-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi