SIST-TS CLC/TS 50131-7:2011

Oznaka standarda: SIST-TS CLC/TS 50131-7:2011
Koda projekta: 22814
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 7: Application guidelines
Naslov (slovenski): Alarmni sistemi - Sistemi za javljanje vloma - 7. del: Navodila za uporabo
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CLC/TS 50131-7:2011 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EAL - Električni alarmi
ICS: 13.310 13.320
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-05
Referenčna oznaka: CLC/TS 50131-7:2010
Področje projekta (angleško): These application guidelines include guidance on the design, planning, operation, installation, commissioning and maintenance of I&HAS installed in buildings. Requirements for I&HAS are specified in EN 50131-1:2006. The recommendations of this Technical Specification (TS) also apply to IAS and HAS when these systems are installed independently. When an I&HAS does not include functions relating to the detection of intruders, the requirements relating to intrusion detection do not apply. When an I&HAS does not include functions relating to hold-up, the requirements relating to hold-up do not apply. NOTE Unless otherwise stated the abbreviation I&HAS is intended to also mean IAS and HAS. These application guidelines are intended to assist those responsible for establishing an I&HAS to ascertain the appropriate design of I&HAS both in terms of the extent of the supervision required and in determining the grade of system performance necessary to provide the degree of supervision considered appropriate. These application guidelines are also intended to assist those responsible for selecting equipment appropriate to both the level of performance required and the environmental conditions in which the equipment will be required to operate. These application guidelines are relevant to all classes and grades of I&HAS of any size and complexity. These application guidelines should be read in conjunction with EN 50131-1:2006. NOTE It has been assumed in the drafting of these application guidelines that the execution of its provisions will be entrusted to appropriately qualified and experienced persons. However the guidance is also appropriate to other persons who may be required to purchase or use an I&HAS.
Področje projekta (slovensko): Ta navodila za uporabo zajemajo napotke za zasnovo, načrtovanje, obratovanje, namestitev, usposobitev za zagon in vzdrževanje sistemov za sporočanje o vlomu in ropu, nameščenih v stavbah. Zahteve za sisteme za sporočanje o vlomu in ropu (I&HAS) so opredeljene v EN 50131-1:2006. Priporočila te tehnične specifikacije (TS) se uporabljajo tudi za sisteme za sporočanje o vlomu in ropu (IAS in HAS), kadar so ti sistemi nameščeni ločeno. Kadar sistem za javljanje vloma ne zajema funkcij, ki se nanašajo na zaznavanje vsiljivcev, se zahteve, ki se nanašajo na zaznavanje vdora, ne uporabljajo. Kadar sistem za sporočanje o vlomu in ropu ne zajema funkcij, ki se nanašajo na rop, se zahteve, ki se nanašajo na rop, ne uporabljajo. OPOMBA: Razen kadar je drugače navedeno, okrajšava I&HAS pomeni tudi IAS in HAS. Ta navodila za uporabo so opora odgovornim za vzpostavitev sistema za sporočanje o vlomu, za ugotovitev primerne zasnove sistema za sporočanje o vlomu glede obsega potrebnega nadzora in določitve stopnje zmogljivosti sistema, potrebne za zagotavljanje stopnje nadzora, ki velja za primerno. Ta navodila za uporabo so tudi opora odgovornim pri izbiri opreme, primerne za stopnjo potrebne zmogljivosti in za okoljske razmere, v katerih bo oprema morala delovati. Ta navodila za uporabo se nanašajo na vse razrede in kategorije sistemov za sporočanje o vlomu katere koli velikosti in zahtevnosti. Ta navodila za uporabo je treba brati skupaj z EN 50131-1:2006. OPOMBA: Pri snovanju teh navodil za uporabo smo sklepali, da bo izvajanje določil zaupano primerno usposobljenim in izkušenim osebam. Navodilo je primerno tudi za druge osebe, ki bodo morda morale kupiti ali uporabljati sistem za sporočanje o vlomu.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST-TS CLC/TS 50131-7:2009 - Alarmni sistemi - Sistemi za javljanje vloma - 7. del: Navodila za uporabo 07-Jun-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi