SIST EN 303-1:2017

Oznaka standarda: SIST EN 303-1:2017
Koda projekta: 00057037
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Heating boilers - Part 1: Heating boilers with forced draught burners - Terminology, general requirements, testing and marking
Naslov (slovenski): Kotli za gretje - 1. del: Kotli z ventilatorskimi gorilniki - Terminologija, splošne zahteve, preskušanje in označevanje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 303-1:2017 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PLN - Plinske naprave za dom
ICS: 01.040.91 27.060.01 91.140.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-12
Referenčna oznaka: EN 303-1:2017
Področje projekta (angleško): This European Standard applies to standard boilers and low temperature boilers with forced draught burners with a nominal heat output not exceeding 1 000 kW, which are operated either with negative pressure (natural draught boilers) or with positive pressure (pressurised boiler) in the combustion chamber, in accordance with the boiler manufacturer’s instruction. This standard specifies the necessary terminology, the requirements on the materials and testing of them, and marking requirements for heating boilers. Particular requirements for boilers which can be used with open vented systems are contained in EN 303 4. The requirements of this standard apply to heating boilers which are tested on an authorised test rig. Boilers in accordance with this standard are designed for the heating of central heating installations in which the heat carrier is water, and the maximum allowable operating temperature of which is restricted to 100 °C. The maximum allowable operating pressure is 8 bar. For boilers with a built in or attached water heater (storage or continuous flow heater) this standard only applies to the parts of the water heater which are necessarily subject to the operating conditions of the heating boiler (heating part). This standard does not apply to gas boilers with atmospheric burners, boilers for solid fuels, oil or gas fired condensing boilers and boilers with oil vaporisation burners. For these boilers there are further requirements.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard se uporablja za standardne kotle in nizkotemperaturne kotle z ventilatorskimi gorilniki z nazivno izhodno toploto, ki ne presega 1000 kW, ki delujejo bodisi z negativnim tlakom (kotli na naraven vlek) bodisi s pozitivnim tlakom (kotli pod tlakom) v zgorevalni komori, v skladu z navodili proizvajalca kotla. Ta standard določa potrebno terminologijo, zahteve glede materialov in njihovo preskušanje ter zahteve glede označevanja kotlov za gretje. Posebne zahteve za kotle, ki jih je mogoče uporabljati z odprtimi prezračevalnimi sistemi, so v standardu EN 303-4. Zahteve tega standarda veljajo za grelne kotle, ki se preskušajo na pooblaščeni napravi za preskušanje. Kotli za gretje v skladu s tem standardom so namenjeni za gretje v sistemih centralnega ogrevanja, pri čemer toploto prenaša voda. Najvišja dovoljena obratovalna temperatura je 100 °C, najvišji dovoljen obratovalni tlak pa 8 barov. V zvezi s kotli z vgrajenim ali pritrjenim (termoakumulacijskim ali pretočnim) grelnikom vode se ta standard uporablja le za tiste dele grelnika vode, za katere obvezno veljajo obratovalni pogoji kotla za gretje (grelni del). Ta standard se ne uporablja za plinske kotle z atmosferskimi gorilniki, kotle na trda goriva, kondenzacijske kotle na nafto ali plin in kotle z oljnimi uparjalniki. Za te kotle veljajo še dodatne zahteve.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 15034:2007/AC:2008 - Kotli za gretje - Oljni kondenzacijski kotli za gretje - Popravek AC 01-dec-2017
Nadomešča SIST EN 303-1:1999/A1:2004 - Kotli za gretje - 1. del: Kotli z ventilatorskimi gorilniki - Terminologija, splošne zahteve, preskušanje in označevanje - Dopolnilo A1 01-dec-2017
Nadomešča SIST EN 303-1:1999 - Kotli za gretje - 1. del: Kotli z ventilatorskimi gorilniki - Terminologija, splošne zahteve, preskušanje in označevanje 01-dec-2017
Nadomešča SIST EN 15034:2007 - Kotli za gretje – Oljni kondenzacijski kotli za gretje 01-dec-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi