SIST EN 15991:2011

Oznaka standarda: SIST EN 15991:2011
Koda projekta: 00187119
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Testing of ceramic and basic materials - Direct determination of mass fractions of impurities in powders and granules of silicon carbide by inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP OES) with electrothermal vaporisation (ETV)
Naslov (slovenski): Preskušanje keramičnih surovin in osnovnih materialov - Neposredno določevanje masnih frakcij nečistoč v prahu in zrnih silicijevega karbida z optično emisijsko spektroskopijo in induktivno sklopljeno plazmo (ICP OES) z elektrotermičnim uparevanjem (ETV)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 15991:2011 angleški jezik Withdrawn SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IKER - Keramika
ICS: 81.060.10
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-nov-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-11
Razveljavitev: 01-jan-2016
Referenca razveljavitve: Sporocila 2016-01
Referenčna oznaka: EN 15991:2011
Področje projekta (angleško): This standard defines a method for the determination of the trace element concentrations of Al, Ca, Cr, Cu, Fe, Mg, Ni, Ti, V and Zr in powdered and granular silicon carbide. Dependent on element, wavelength, plasma conditions and weight, this test method is applicable for mass contents of the above trace contaminations from about 0,1 mg/kg to about 1 000 mg/kg, after evaluation also from 0,001 mg/kg to about 5 000 mg/kg. NOTE 1 Generally for optical emission spectroscopy using inductively coupled plasma (ICP OES) and electrothermal vaporisation (ETV) there is a linear working range of up to four orders of magnitude. This range can be expanded for the respective elements by variation of the weight or by choosing lines with different sensitivity. After adequate verification, the standard is also applicable to further metallic elements (excepting Rb and Cs) and some non-metallic contaminations (like P and S) and other allied non-metallic powdered or granular materials like carbides, nitrides, graphite, soot, coke, coal, and some other oxidic materials (see [1], [4], [5], [6], [7], [8], [9] and [10]). NOTE 2 There is positive experience with materials like for example graphite, B4C, Si3N4, BN and several metal oxides as well as with the determination of P and S in some of these materials.
Področje projekta (slovensko): Ta standard opredeljuje metodo za določevanje koncentracij elementov v sledovih Al, Ca, Cr, Cu, Fe, Mg, Ni, Ti, V in Zr v prahu in zrnih silicijevega karbida. Glede na element, valovno dolžino, pogoje plazme in težo ta preskusna metoda velja za masne vsebnosti zgoraj navedenih kontaminacij v sledovih od okrog 0,1 mg/kg do okrog 1000 mg/kg, po ovrednotenju tudi od 0,001 mg/kg do okrog 5000 mg/kg. OPOMBA 1 V splošnem za optično emisijsko spektroskopijo z induktivno sklopljeno plazmo (ICP OES) in elektrotermično uparevanje (ETV) velja linearni delovni razpon do štirih redov velikosti. Ta razpon se lahko razširi za posamezne elemente s spreminjanjem teže ali z izbiro linij z drugačno občutljivostjo. Po ustreznem preverjanju standard velja tudi za druge kovinske elemente (razen Rb in Cs) in nekatere nekovinske kontaminacije (kot sta P in S) ter druge sorodne nekovinske materiale v prahu ali zrnih, kot so karbidi, nitridi, grafit, saje, koks, premog in nekateri drugi oksidni materiali (glej [1], [4], [5], [6], [7], [8], [9] in [10]). OPOMBA 2 Obstajajo pozitivne izkušnje z materiali, kot so npr. grafit, B4C, Si3N4, BN in več kovinskih oksidov, ter z določevanjem P in S v nekaterih od teh materialov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomeščen z SIST EN 15991:2016 - Preskušanje keramičnih surovin in osnovnih materialov - Neposredno določevanje masnih frakcij nečistoč v prahu in zrnih silicijevega karbida z optično emisijsko spektroskopijo in induktivno sklopljeno plazmo (ICP OES) z elektrotermičnim uparevanjem (ETV) 01-jan-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi