SIST EN 62196-2:2017

Oznaka standarda: SIST EN 62196-2:2017
Koda projekta: 60387
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets - Conductive charging of electric vehicles - Part 2: Dimensional compatibility and interchangeability requirements for a.c. pin and contact-tube accessories (IEC 62196-2:2016)
Naslov (slovenski): Vtiči, vtičnice, konektorji in uvodnice na vozilih - Kabelsko napajanje električnih vozil - 2. del: Zahteve za dimenzijsko skladnost in zamenljivost pribora s trni in cevastimi kontakti za izmenični tok (a.c.) (IEC 62196-2:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62196-2:2017 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EPR - Električni pribor
ICS: 29.120.30 43.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-10
Referenčna oznaka: EN 62196-2:2017
Področje projekta (angleško): This part of IEC 62196 applies to plugs, socket-outlets, vehicle connectors and vehicle inlets with pins and contact-tubes of standardized configurations, herein referred to as accessories. They have a nominal rated operating voltage not exceeding 480 V a.c., 50 Hz to 60 Hz, and a rated current not exceeding 63 A three-phase or 70 A single phase, for use in conductive charging of electric vehicles. This part of IEC 62196 covers the basic interface accessories for vehicle supply as specified in IEC 62196-1, and intended for use in conductive charging systems for circuits specified in IEC 61851-1:2010. NOTE 1 Electric road vehicles (EV) implies all road vehicles, including plug-in hybrid road vehicles (PHEV), that derive all or part of their energy from RESS. These accessories are intended to be used for circuits specified in IEC 61851-1:2010 which operate at different voltages and frequencies and which may include extra-low voltage (ELV) and communication signals. These accessories may be used for bidirectional power transfer (under consideration). This standard applies to accessories to be used in an ambient temperature between –30 °C and +50 °C. NOTE 2 In the following country, other requirements regarding the lower temperature may apply: NO. NOTE 3 In the following country, –35 °C applies: SE. These accessories are intended to be connected only to cables with copper or copper-alloy conductors. Vehicle inlet and vehicle connector to this standard are intended to be used for charging in modes 1, 2 and 3, cases B and C. The socket-outlets and plugs covered by this standard are intended to be used for charging mode 3 only, case A and B. The modes and permissible connections are specified in IEC 62196-1:2014.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 62196 se uporablja za vtiče, vtičnice, konektorje in uvodnice na vozilih s trni in cevastimi kontakti standardiziranih oblik (v nadaljnjem besedilu: »priključki«). Njihova nazivna naznačena obratovalna napetost je manjša od 480 V izmenične napetosti, 50 Hz do 60 Hz, naznačeni tok pa manjši od 63 A pri treh fazah ali 70 A pri eni fazi, za uporabo pri sistemih za polnjenje električnih vozil po kablu. Ta del standarda IEC 62196 zajema osnovne vmesniške priključke za napajanje vozil, ki so opredeljeni v standardu IEC 62196-1 in namenjeni za uporabo v sistemih za polnjenje po kablu za tokokroge iz standarda IEC 61851-1:2010. OPOMBA 1 Izraz »električna cestna vozila« (EV) se nanaša na vsa cestna vozila, vključno z hibridnimi cestnimi vozili z možnostjo polnjenja prek navadne vtičnice (PHEV), ki vso energijo ali njen del pridobijo iz RESS. Ti priključki so namenjeni za uporabo pri tokokrogih, navedenih v standardu IEC 61851-1:2010, ki delujejo pri različnih napetostih in frekvencah in lahko vključujejo malo napetost (ELV) in komunikacijske signale. Ti priključki se lahko uporabljajo za dvosmerni prenos moči (v obravnavi). Ta standard velja priključke za uporabo pri temperaturi okolice med –30 °C in +50 °C. OPOMBA 2 V naslednji državi lahko veljajo druge zahteve glede nižje temperature: NO. OPOMBA 3 V naslednji državi velja –35 °C: SE. Ti priključki se lahko priključijo samo na kable z vodniki iz bakra ali bakrove zlitine. Konektorji in uvodnice na vozilih iz tega standarda se lahko uporabljajo pri polnjenju v načinu 1, 2 in 3, primerov B in C. Vtičnice in vtiči iz tega standarda se lahko uporabljajo samo pri načinu polnjenja 3, primerov A in B. Načini in dovoljeni priključki so določeni v standardu IEC 62196-1:2014.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN IEC 62196-2:2020 - Vtiči, vtičnice, konektorji in uvodnice na vozilih - Kabelsko napajanje električnih vozil - 2. del: Zahteve za dimenzijsko skladnost za pribor s trni in cevastimi kontakti za izmenični tok (a.c.) 16-apr-2019
Nadomešča SIST EN 62196-2:2012/A12:2014 - Vtiči, vtičnice, konektorji in uvodnice na vozilih - Kabelsko napajanje električnih vozil - 2. del: Zahteve za dimenzijsko skladnost in zamenljivost pribora s trni in cevastimi kontakti za izmenični tok (a.c.) 02-maj-2017
Nadomešča SIST EN 62196-2:2012/A11:2013 - Vtiči, vtičnice, konektorji in uvodnice na vozilih - Kabelsko napajanje električnih vozil - 2. del: Zahteve za dimenzijsko skladnost in zamenljivost pribora s trni in cevastimi kontakti za izmenični tok (a.c.) 02-maj-2017
Nadomešča SIST EN 62196-2:2012/A12:2014/AC:2015 - Vtiči, vtičnice, konektorji in uvodnice na vozilih - Kabelsko napajanje električnih vozil - 2. del: Zahteve za dimenzijsko skladnost in zamenljivost pribora s trni in cevastimi kontakti za izmenični tok (a.c.) 02-maj-2017
Nadomešča SIST EN 62196-2:2012 - Vtiči, vtičnice, konektorji in uvodnice na vozilih - Kabelsko napajanje električnih vozil - 2. del: Zahteve za dimenzijsko skladnost in zamenljivost pribora s trni in cevastimi kontakti za izmenični tok (a.c.) (IEC 62196-2:2011) 02-maj-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi