SIST EN ISO 5210:2017

Oznaka standarda: SIST EN ISO 5210:2017
Koda projekta: 00069172
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Industrial valves - Multi-turn valve actuator attachments (ISO 5210:2017)
Naslov (slovenski): Industrijski ventili - Priključki vrtilnih pogonov na ventilih (ISO 5210:2017)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 5210:2017 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IHPV - Hidravlika in pnevmatika
ICS: 23.060.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-07
Področje projekta (angleško): This document specifies the requirements for the attachment of multi-turn actuators to valves. Throughout this document, “actuator” may be understood as “actuator and/or gearbox” providing a multi-turn and/or linear output. It specifies: — flange dimensions necessary for the attachment of actuators to industrial valves [see Figure 1 a)] or to intermediate supports [see Figure 1 b)]; — those driving component dimensions of actuators which are necessary to attach them to the driven components; — reference values for torque and thrust for flanges having the dimensions specified in this document. NOTE 1 In this document, the term “valve” may also be understood to include “valve with an intermediate support” [see Figure 1 b)]. NOTE 2 When a combination of a multi-turn actuator and separate multi-turn/linear gearbox is coupled to form an actuator, the multi-turn attachment to the gearbox is in accordance with this document [see Figures 1 c) and 1 d)]. A combination of a multi-turn actuator with integral multi-turn/linear gearbox supplied as an actuator is in accordance with Figures 1 a) and 1 b).
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa zahteve za priključitev vrtilnih pogonov na ventile. Izraz »pogon« v tem dokumentu lahko pomeni »pogon in/ali menjalnik«, ki omogoča vrtilni in/ali linearni izhod. Določa: – dimenzije prirobnic, ki so potrebne za pritrditev pogona na industrijske ventile [glej sliko 1 a)] ali vmesne podpornike [glej sliko 1 b)]; – dimenzije pogonskih komponent pogonov, ki so potrebne za pritrditev pogonov na pogonske komponente; – referenčne vrednosti za navor in potisk za prirobnice z merami, določenimi v tem dokumentu. OPOMBA 1: Izraz »ventil« v tem dokumentu lahko pomeni »ventil z vmesnim podpornikom« [glej sliko 1 b)]. OPOMBA 2: Ko je kombinacija vrtilnega pogona in ločenega vrtilnega/linearnega menjalnika sklopljena, tako da tvori pogon, mora biti priključek vrtilnega pogona na menjalnik v skladu s tem dokumentom [glej sliki 1 c) in 1 d)]. Kombinacija vrtilnega pogona z integriranim vrtilnim/linearnim menjalnikom, ki je dobavljena kot pogon, je v skladu s slikama 1 a) in 1 b).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 5210:2000 - Industrijski ventili - Priključki vrtilnih pogonov na ventilih (ISO 5210:1991) 01-jul-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi