SIST-TP CEN/TR 16092:2011

Oznaka standarda: SIST-TP CEN/TR 16092:2011
Koda projekta: 00278252
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electronic fee collection - Requirements for pre-payment systems
Naslov (slovenski): Elektronsko pobiranje pristojbin - Zahteve za predplačilne sisteme
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP CEN/TR 16092:2011 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ITC - Informacijska tehnologija
ICS: 03.220.20 35.240.60
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-05
Referenčna oznaka: CEN/TR 16092:2011
Področje projekta (angleško): The discussion on payment-mode within the environment of electronic fee collection at present is based on the existence of a post-payment contract between the Toll Service Provider (TSP) and the Service User (SU). Pre-conditions of such a contractual agreement are - sufficient creditworthiness of the SU, and - existence of a bank account with the SU. Questions arise in the context of the access to an EFC System for - SUs not being able to meet the aforementioned pre-conditions; - occasional SUs (mainly from the private sector) - not willing to open a bank account - not able to open a bank account (by reasons what so ever) and therefore not allowed to participate. To meet the requirements of this clientele, one or more suitable ways of pre-payments have to be established for EFC to grant interoperability: - stored value on electronic medium - stored value on central account As far as private users are concerned legislation could ask for anonymous payment mode as nobody can be forced to open a bank account Before defining necessary standards in that field the requirements of a universal Pre-Payment system able to communicate with the OBU have to be evaluated, especially with regard to validity and feasibility for private users. This technical report will describe and categorise different pre-pay solutions, in terms of functionality, technical and legal properties. As far as legal requirements are concerned it will be clarified whether the pre-payment means fall within the scope of Directive 2000/46/EC on the taking up, pursuit of and prudential supervision of the business of electronic money institutions and whether the medium-issuing organisation has to act as financial institution. The technical report will describe the current state-of-affairs of EFC pre-payment systems, including the demand for standards and inventory of provisions provided by standards. It will identity and prioritize gaps in terms of standards or other enablers needed.
Področje projekta (slovensko): Trenutna razprava o načinu plačila v okolju elektronskega pobiranja pristojbin temelji na obstoju poplačilne pogodbe med ponudnikom storitve pobiranja pristojbin (TSP) in uporabnikom storitve (SU). Nujni pogoji takega pogodbenega dogovora so: - zadostna kreditna sposobnost SU in - obstoj bančnega računa pri SU. Vprašanja se pojavljajo v okviru dostopa do sistema EFC za: - SU, ki niso sposobni doseči zgoraj navedenih nujnih pogojev; - občasni SU (predvsem iz zasebnega sektorja); - ki nočejo odpreti bančnega računa; - ki ne morejo odpreti bančnega računa (zaradi katerega koli razloga) in jim zato ni dovoljeno sodelovati. Za izpolnitev zahtev teh strank je treba vzpostaviti enega ali več primernih načinov predplačil, da EFC dodeli interoperabilnost: - shranjene vrednosti elektronskega medija; - shranjene vrednosti osrednjega računa; Kar se tiče zasebnih uporabnikov, bi lahko zakonodaja zahtevala anonimen način plačevanja, ker nihče ne more biti prisiljen odpreti bančnega računa. Pred določevanjem potrebnih standardov na tem področju je treba oceniti zmožnost komunikacije univerzalnega predplačilnega sistema z OBU, še posebno glede veljavnosti in izvedljivosti za zasebne uporabnike. To tehnično poročilo opisuje in kategorizira različne predplačilne rešitve, glede na funkcionalnost, tehnične in pravne lastnosti. Kar se tiče pravnih zahtev, pojasnjuje, ali načini predplačila spadajo na področje uporabe Direktive 2000/46/ES o začetku opravljanja in o opravljanju dejavnosti ter nadzoru skrbnega in varnega poslovanja institucij za izdajo elektronskega denarja in ali mora organizacija, ki izdaja medije, delovati kot finančna ustanova. Tehnično poročilo opisuje trenutno dejansko stanje predplačilnih sistemov EFC, vključno s povpraševanjem po standardih in seznamom določb, ki jih predpisujejo standardi. Prepoznava in prednostno določa vrzeli standardov ali drugih potrebnih sredstev.

Najbolje prodajani standardi