SIST EN 60688:2013

Oznaka standarda: SIST EN 60688:2013
Koda projekta: 23283
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electrical measuring transducers for converting a.c. electrical quantities to analogue or digital signals (IEC 60688:2012)
Naslov (slovenski): Električni merilni pretvorniki za pretvarjanje izmeničnih električnih veličin v analogne ali digitalne signale (IEC 60688:2012)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60688:2013 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine
ICS: 17.220.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Mar-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-03
Referenčna oznaka: EN 60688:2013
Področje projekta (angleško): This International Standard applies to transducers with electrical inputs and outputs for making measurements of a.c. or d.c. electrical quantities. The output signal may be in the form of an analogue direct current, an analogue direct voltage or in digital form. In this case, that part of the transducer utilized for communication purposes will need to be compatible with the external system. This standard applies to measuring transducers used for converting electrical quantities such as the following: - current, - voltage, - active power, - reactive power, - power factor, - phase angle, - frequency, - harmonics or total harmonic distortion, - apparent power to an output signal. This standard is not applicable for: - instrument transformers that comply with IEC 60044 series; - transmitters for use in industrial process applications that comply with the IEC 60770 series; - performance measuring and monitoring devices (PMD) that comply with IEC 61557-12. Within the measuring range, the output signal is a function of the measurand. An auxiliary supply may be needed. This standard applies: a) if the nominal frequency of the input(s) lies between 0 Hz and 1 500 Hz; b) if a measuring transducer is part of a system for the measurement of a non-electrical quantity, this standard may be applied to the electrical measuring transducer, if it otherwise falls within the scope of this standard; c) to transducers for use in a variety of applications such as telemetry and process control and in one of a number of defined environments. This International Standard is intended: - to specify the terminology and definitions relating to transducers whose main application is in industry; - to unify the test methods used in evaluating transducer performance; - to specify accuracy limits and output values for transducers.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard se uporablja za pretvornike z električnimi vhodi in izhodi za izvajanje meritev izmeničnih ali enosmernih električnih veličin. Izhodni signal je lahko v obliki analognega enosmernega toka, analogne enosmerne napetosti ali v digitalni obliki. V tem primeru mora biti tisti del pretvornika, ki se uporablja za komunikacijo, združljiv z zunanjim sistemom. Ta standard se uporablja za merjenje pretvornikov, ki se uporabljajo za pretvarjanje električnih veličin, kot so: – tok, – napetost, – delovna moč, – jalova moč, – faktor moči, – fazni kot, – frekvenca, – harmoniki ali skupna harmonska popačenja, – navidezna moč v izhodni signal. Ta standard se ne uporablja za: – instrumentne transformatorje, ki izpolnjujejo zahteve skupine standardov IEC 60044; – oddajnike za uporabo v industrijskih procesih, ki izpolnjujejo zahteve skupine standardov IEC 60770; – naprave za merjenje in nadzorovanje lastnosti/parametrov električnih omrežij (PMD), ki izpolnjujejo zahteve standarda IEC 61557-12. V okviru merilnega razpona je izhodni signal funkcija merjene veličine. Morda je potrebno pomožno napajanje. Ta standard se uporablja: a) če je nazivna frekvenca vhoda/vhodov med 0 Hz in 1500 Hz; b) če je merilni pretvornik del sistema za merjenje neelektrične veličine, se lahko ta standard uporablja za električni merilni pretvornik, če sicer spada na področje uporabe tega standarda; c) za pretvornike, ki se uporabljajo za različne namene, kot sta telemetrija in kontrola procesa, ter v enem od številnih opredeljenih okolij. Ta mednarodni standard je namenjen: – določanju terminologije in opredelitev v zvezi s pretvorniki, ki se uporabljajo predvsem v industriji; – poenotenju preskusnih metod za ocenjevanje lastnosti pretvornika; – opredelitvi mejnih vrednosti točnosti in izhodnih vrednosti za pretvornike.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 60688:1995/A2:2002 - Električni merilni pretvorniki za pretvarjanje izmeničnih električnih veličin v analogne ali digitalne signale – Dopolnilo A2 (IEC 60688:1992/A2:2001) 01-Mar-2013
Nadomešča SIST EN 60688:1995/A1:2001 - Električni merilni pretvorniki za pretvarjanje izmeničnih električnih veličin v analogne ali digitalne signale – Dopolnilo A1 (IEC 60688:1992/A1:1997, spremenjen) 01-Mar-2013
Revidiran SIST EN 60688:1995/A2:2002 - Električni merilni pretvorniki za pretvarjanje izmeničnih električnih veličin v analogne ali digitalne signale – Dopolnilo A2 (IEC 60688:1992/A2:2001) 06-May-2014
Nadomešča SIST EN 60688:1995 - Električni merilni pretvorniki za pretvarjanje izmeničnih električnih veličin v analogne ali digitalne signale (IEC 60688:1992) 01-Mar-2013
Revidiran SIST EN 60688:1995 - Električni merilni pretvorniki za pretvarjanje izmeničnih električnih veličin v analogne ali digitalne signale (IEC 60688:1992) 06-May-2014
Revidiran SIST EN 60688:1995/A1:2001 - Električni merilni pretvorniki za pretvarjanje izmeničnih električnih veličin v analogne ali digitalne signale – Dopolnilo A1 (IEC 60688:1992/A1:1997, spremenjen) 06-May-2014
Revidiran oSIST prEN IEC 60688:2021 - Električni merilni pretvorniki za pretvarjanje izmeničnih in enosmernih električnih veličin v analogne ali digitalne signale 22-Dec-2020


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi